SEEnergy: Mednarodna konferenca o trajnostni energetski politiki v Celju

Ministrski del konference SEEnergy na temo energetskega prehoda jugovzhodne Evrope v nizkoogljično družbo, ki ga je gostil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. [Foto: Katja Kodba, STA]

SEEnergy: Mednarodna konferenca o trajnostni energetski politiki v Celju

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v okviru mednarodne energetske konference SEEnergy v Celju organiziralo ministrsko srečanje na temo energetskega prehoda jugovzhodne Evrope v nizkoogljično družbo. Dogodek, ki je potekal 17. maja 2024, je gostil minister Bojan Kumer, prisotni pa so bili ministri za energijo, državni sekretarji in drugi visoki predstavniki iz 11 držav, generalni direktor Energetske skupnosti in predstavnik Evropske komisije.

Krepitev sodelovanja in izmenjava dobrih praks

Namen srečanja je bil okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo (EU) in državami v regiji ter izmenjava dobrih praks in znanja. Vse države se namreč soočajo s podobnimi izzivi na področju energetike in podnebja. EU z ambiciozno zakonodajo naslavlja podnebne spremembe in pospešuje prehod v trajnostno prihodnost, pri čemer Evropski zeleni dogovor opredeljuje skupno zavezo, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna celina. Za dosego tega cilja bodo potrebna še velika prizadevanja tako v državah članicah EU kot v državah jugovzhodne Evrope.

Minister Bojan Kumer je uvodoma poudaril: “Vsi se zavedamo, da je prehod na zeleno energijo nujen in neizogiben, če želimo prihodnjim generacijam zagotoviti zdrav in čist planet. Ambiciozne energetske in podnebne politike so ključnega pomena za učinkovito blažitev podnebnih sprememb, spodbujanje gospodarske rasti, krepitev energetske varnosti in strateške neodvisnosti ter ohranitev vodilnega položaja v svetu pri reševanju enega najbolj aktualnih izzivov našega časa. Ta prehod mora biti pravičen, vključujoč in ne sme nikogar pustiti na cedilu.”

Nacionalni energetski in podnebni načrti kot temelj

Nacionalni energetski in podnebni načrti (NEPN), ki jih morajo države članice EU predložiti do 30. junija 2024, predstavljajo temelj za doseganje zastavljenih ciljev. Hitre spremembe na tem področju prinašajo tako priložnosti kot izzive. V razpravi na temo evolucije politik in trendov v posodobljenih NEPN so sodelovali ministri in visoki predstavniki iz držav članic EU, vključno s Hrvaško, Bolgarijo, Italijo, Madžarsko, Romunijo in Grčijo, ter Tom Howes iz Generalnega direktorata za energijo pri Evropski komisiji. Strinjali so se, da je največji izziv pri posodabljanju NEPN zagotoviti skladnost in doslednost med nacionalnimi načrti in zakonodajo EU, še posebej glede na različne nacionalne kontekste in prioritete.

Tina Seršen, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, je povzela razpravo: »Usklajevanje NEPN s cilji EU prinaša državam veliko možnosti za pospešitev prehoda na trajnostno, podnebno nevtralno prihodnost. Z inovacijami, sodelovanjem in ambicioznim političnim delovanjem lahko države članice izkoristijo to priložnost za oblikovanje odpornih energetskih in podnebnih rešitev za prihodnje generacije.«

Razogljičenje jugovzhodne Evrope

V drugi razpravi na temo razogljičenja jugovzhodne Evrope so sodelovali ministri za energijo in visoki predstavniki iz držav nečlanic EU, vključno s Srbijo, Črno goro, Kosovom, Severno Makedonijo in Albanijo. Pridružil se jim je tudi Arthur Lorkowski, direktor Energetske skupnosti. Minister Kumer je poudaril pomen članstva v EU in podpore Evropske komisije za napredek na področju energije in podnebja, kar omogoča dostop do sredstev za podporo zelenemu prehodu in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Kot primer je navedel Slovenijo, ki je lani namestila več kot 400 MW fotovoltaike, kar je največje povečanje na prebivalca v celotni EU, cilj pa je do leta 2030 namestiti vsaj 3.500 MW fotovoltaike.

Minister Kumer je zaključil srečanje z optimističnimi besedami: »Z uporabo obnovljivih virov energije, izboljšanjem energetske učinkovitosti, diverzifikacijo virov oskrbe in sprejetjem drugih trajnostnih praks lahko te države izkoristijo svoj potencial za zeleno rast in blaginjo. Ta proces ponuja priložnosti za gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in boljše regionalno sodelovanje.«

Ob robu konference se je minister Kumer na bilateralnih srečanjih sešel z dr. Artane Rizvanolli, ministrico Kosova, in prof. dr. Sašem Mujovićem, ministrom Črne gore.

Portal24, Foto: Katja Kodba STA