Seja Sveta za vprašanja narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije

Danes se je pod vodstvom ministrice dr. Aste Vrečko odvila četrta seja Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) v Republiki Sloveniji. Člani Sveta razpravljali o pomembni spremembi novele Zakona o tujcih ter pridobili ključne informacije o tem, kako ta sprememba vpliva na pripadnike narodnih skupnosti nekdanje SFRJ in njihove sonarodnjake, ki v Sloveniji iščejo nove priložnosti.

Pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, in njihova združenja, igrajo ključno vlogo kot vir uporabnih informacij za njihove sodržavljane, ki prihajajo v Slovenijo kot tujci. Svet se je zato osredotočil na razumevanje, kako bodo spremembe zakona vplivale na te skupnosti.

Na seji so bili kot gostje povabljeni predstavniki treh resorjev, odgovornih za obravnavane teme, ki so predstavili možnosti, pogoje in načine usvajanja slovenskega jezika za tujce, tako za mladino kot za odrasle. Razumevanje in obvladovanje slovenskega jezika je ključno za uspešno vključevanje v slovensko družbo, zato je bila ta tema posebej poudarjena. Poleg tega so člani Sveta izrazili zanimanje za zaposlovanje tujcev in pridobivanje delovnih dovoljenj, še posebej v povezavi z zaposlovanjem svojcev po združevanju družin.

Na podlagi poteka seje je bilo jasno razvidno, da predstavniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ želijo sodelovati s slovensko državo na vseh področjih, ki zadevajo njihove interese. Naslednja seja Sveta je že napovedana za konec januarja prihodnje leto, pri čemer bo glavna tema dnevnega reda predlog Zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki je bil nedavno poslan v zakonodajni postopek.

vir; Foto: Nebojša Tejič/STA; Portal24