V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so kritični do vladnega predloga Zakona o interventnih ukrepih v zdravstvu. DZ slednjega danes obravnava po nujnem postopku. V KSJS so prepričani, da nekaterih rešitev kot je sprememba svetov zavodov, ni mogoče šteti kot nujne. Torej pravica do referenduma, posledično ne more biti omejena.

Kot namreč opozarjajo, je Ustavno sodišče je v zadnjih dveh letih večkrat ugotovilo, da je s sklepom mogoče omejiti pravico do referenduma le v tistih primerih, ko so vse določbe zakona nujne, opozarja KSJS. Po njihovem prepričanju pa vseh določb v interventnem zakonu ni mogoče šteti kot nujnih. Ena takšnih je denimo sprememba glede načina določitve svetov zdravstvenih zavodov. Tudi do teh so kritični. Ocenjujejo namreč, da bodo takšne v svete zavodov omogočile politično poseganje.

Koalicija glede izenačevanja javnih zavodov in koncesionarjev ni usklajena

Odbor DZ-ja za zdravstvo obravnava predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Vlada želi z zakonom izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev. Ob zeleni luči, ga bo DZ obravnaval v četrtek.

Vlada je interventno zakonodajo v parlamentarni postopek vložila po nujnem postopku. Zakonodajo so pripravili na Ministrstvu za zdravje. Slednja med drugim naslavlja tudi dolge čakalne dobe v zdravstvu oz. zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev. Skrajševanja čakalnih vrst, se namerava vlada lotiti tudi z dodatki za povečan obseg dela in za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo. Finančni učinek zakona je težak okoli 200 milijonov evrov.

Do predloga imajo v koalicijski stranki Levica zadržke. Minister Mesec je izpostavil neusklajen 17. člen. Člen govori o izvajanju zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti. Levica meni, da morajo biti na prvem mestu javni zdravstveni zavodi, ki so hrbtenica zdravstvenega sistema, za njimi koncesionarji in šele nato zasebniki. Predlog te kaskade ne upošteva v celoti, ampak izenačuje javne zavode in koncesionarje, meni minister Mesec.

Zakon

Interventni zakon je namenjen predvsem umiritvi razmer na primarnem nivoju. Od zakona ima minister jasna pričakovanja, in sicer krajšanje čakalnih vrst za polovico v letu dni. Prve realnejše podatke o čakalnih vrstah si Bešič Loredan obeta že do 15. septembra.

Pri interventnem zakonu je po besedah ministra to, da bodo 16 mesecev plačane vse zdravstvene storitve, navaja STA. Po ministrovi njegovi oceni bo to prineslo tudi realno sliko zmogljivosti sistema. Šele nato bo sledila reforma zdravstvenega sistema. Minister ocenjuje, da je slednja v najboljšem primeru možna do leta 2025… več tukaj.

By A.K.

Komentar: