Sindikati proti favoriziranju delodajalcev v zakonu o evidencah

ByAna Koren

11. marca, 2024 , , , ,
Foto: Pexels

Sindikati proti favoriziranju delodajalcev v zakonu o evidencah

Sindikati proti favoriziranju delodajalcev v zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti, trdijo, da vlada favorizira delodajalce. “Če bodo spremembe sprejete mimo naših stališč, smo pripravljeni vložiti pritožbo na Sodišče EU,” so napovedali.

V petek je Ministrstvo za delo sklicalo usklajevalni sestanek socialnih partnerjev, ki je bil namenjen ocenjevanju trimesečnega poskusnega obdobja izvajanja novele zakona. Na sestanku so delodajalci predlagali, da se spremembe omejijo zgolj na kršitelje, medtem ko so sindikati sestanek zapustili v znak protesta.

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je poudarila, da je bila osnovna namera novele zakona vzpostavitev učinkovitega nadzora nad spoštovanjem 40-urnega delovnika, odmorov, počitkov in drugih pravic iz zakona o delovnih razmerjih. “Več let smo bili opozorjeni s strani Inšpektorata za delo, da brez ustrezno vodenih evidenc učinkovit nadzor ni mogoč,” je dejala Jerkič. Dodala je, da je trenutno dogajanje dokaz, da “denar res sveta vladar”.

Spremembe zakona, ki so bile usklajene na ravni Ekonomsko-socialnega sveta, zdaj po mnenju Jerkič služijo interesom delodajalcev, ki so se julija 2022 umaknili iz sveta in se zdaj bolje znajdejo v lobiranju kot v pogajanjih.

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, je izpostavil, da se sindikati počutijo postavljene v podrejen položaj, saj delodajalci že vnaprej pridobivajo obljube in zaveze od vlade. “To je bilo očitno tudi na petkovem sestanku, kjer sta bila na strani delodajalcev tako državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Dejan Židan kot minister za delo Luka Mesec,” je poudaril Štrukelj in zaključil, da je takšno stanje za sindikate “absolutno nesprejemljivo”.

Primer pomanjkljivega vodenja socialnega dialoga

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Jakob Počivavšek, je izpostavil, da je Ministrstvo za delo razvilo več predlogov sprememb, s katerimi sindikati niso bili seznanjeni, prav tako ni znano, kakšno je mnenje inšpektorata o teh predlogih, ki igra ključno vlogo pri spreminjanju zakonodaje o evidentiranju delovnega časa. Počivavšek je to označil kot primer pomanjkljivega vodenja socialnega dialoga: “To je primer, kako se ne vodi socialni dialog,” je izjavil kritično. Dodal je, da sindikati želijo, da se morebitne spremembe zakonodaje uskladijo z vsemi socialnimi partnerji, tudi če bi to zahtevalo dodaten čas in napor. “ESS ne deluje, ne sme pa biti to izgovor, da se socialni partnerji ne obravnavajo enakopravno, da se ne išče konsenz,” je poudaril.

Podpredsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost, Albert Pavlič, je opozoril na dejavnost delodajalcev, ki so ustvarili vtis, da je zakon nepotreben. Po njegovih besedah praksa na terenu kaže, da zakonu ne nasprotujejo ne zaposleni ne delodajalci na “tretji ali četrti ravni”. Pavlič zagovarja, da zakon ne potrebuje zgolj ohranitve, ampak nadgradnjo v korist delavcev.

Njegov pogled dopolnjuje predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, Damjan Volf, ki prav tako vidi potrebo po nadgradnji zakona, da bi bolje služil interesom delavcev.

[MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Pexels