Širitev štajerske avtoceste: Tretji pas dobil zeleno luč

ByMiha Kovač

22. junija, 2024 , ,
Cesta [Foto: Pexels]

Širitev štajerske avtoceste: Tretji pas dobil zeleno luč

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je DARS-u izdalo okoljevarstveno soglasje za ureditev tretjega prometnega pasu na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Zadobrova. Gradbena dela se lahko pričnejo že prihodnje leto. DARS je širitev štajerske avtoceste načrtoval že v letu 2022, vendar je Agencija RS za okolje zahtevala izvedbo presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Poleti lani je DARS na ministrstvo vložil ustrezno vlogo, ki je zdaj odobrena.

Ministrstvo je v sporočilu na vladnih spletnih straneh zapisalo: “Za nameravani poseg je bila izvedena presoja vplivov na okolje, iz katere izhaja, da poseg nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje.”

DARS je ob oddaji vloge pojasnil, da bo obseg del za vzpostavitev tretjega pasu izjemno obsežen. Dela bodo potekala ob vzpostavitvi zapor in delni omejitvi prometa, pri čemer bo promet urejen po dveh začasnih zoženih pasovih v eno smer. Da bi zagotovili maksimalno pretočnost prometa, so predvidene večfazne izvedbe del, ki naj bi potekala dve gradbeni sezoni.

Načrtujejo celovito obnova voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra, izvedba odstavnih niš in lokalno širjenje nasipa cestnega telesa. Pri premostitvenih objektih so predvidene razširitve in obnove poškodovanih delov.

Obnova vključuje tudi rekonstrukcijo vzhodnega dela priključka Sneberje, preureditev sistema odvodnjavanja, cestne razsvetljave, elektro in telekomunikacijskih napeljav, kabelske kanalizacije, optičnega kabelskega omrežja, zaščito obstoječih prečkanj vodovoda, fekalne kanalizacije in plinovoda.

DARS načrtuje nadgradnjo spremenljive prometne informacijske signalizacije, sistema klica v sili ter vzpostavitev sistema za nadzor in vodenje prometa. Prilagodili in dogradili bodo tudi aktivno protihrupno zaščito ter preuredili prometno signalizacijo in opremo za izboljšanje prometne varnosti.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels