Škoda po poplavah ocenjena na 2,5 milijarde evrov

Po nedavni naravni nesreči so slovenske občine prek aplikacije Ajda prijavile za 2,7 milijarde evrov škode. Po zadnjih ocenah Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je podatke prejela od regijskih komisij za oceno škode, je ta številka zaradi napačnih vnosov v aplikacijo padla na 2,5 milijarde evrov.

V aplikaciji Ajda so občine zabeležile 23.800 prijav škode, ki vključujejo škodo na občinskih objektih, gospodarski javni infrastrukturi lokalnega pomena, stanovanjskih stavbah in gozdnih cestah. Večina škode, v vrednosti 1,3 milijarde evrov, se nanaša na vodotoke.

Za več kot 12.000 stanovanjskih in javnih zgradb ter gospodarskih objektov je škoda ocenjena na skoraj pol milijarde evrov. Končna ocena škode, ki jo bo izvedla državna komisija za ocenjevanje škode po nesrečah, bo znana sredi oktobra. V tej številki bodo vključene tudi škode, ki jih popisujejo resorji izven aplikacije Ajda.

Predsednik vlade, Robert Golob, je predhodno ocenil, da bo skupna škoda znašala približno 4,7 milijarde evrov, potrebovali pa bomo še dodatni dve milijardi evrov za protipoplavne ukrepe. Vlada pripravlja zakon o obnovi, ki bo določil pravila in dinamiko projektov obnove.

Sklad

Namesto predlagane državne SID banke, ki jo vodi Borut Jamnik, bo po navedbah ministrstva za finance sklad za obnovo deloval kot proračunski sklad pod upravljanjem vlade. SID banka pa bo ustanovila tri podsklade za razdeljevanje sredstev za prebivalce, občine in podjetja.

Za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU je potrebna ocena škode. Rok za zaprosilo je do konca oktobra. Predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, je izpostavila, da bo Sloveniji na voljo 400 milijonov evrov. Vlada pričakuje, da bomo letos prejeli 100 milijonov evrov, prihodnje leto pa še dodatnih 200 milijonov evrov. Ostalih 100 milijonov evrov naj bi bilo dodeljenih v letu 2025.

Če želimo iz solidarnostnega sklada pridobiti omenjenih 400 milijonov evrov, bi morala skupna škoda znašati približno 6,7 milijarde evrov ali več. Trenutno so uradne ocene škode nižje od te številke.

Vir Foto: MNZ RS Portal24