Skupina Gen kljub 30-odstotnemu padcu prihodkov z rekordnim dobičkom

Skupina Gen je lani zabeležila pomembne finančne rezultate, saj so prihodki padli za skoraj 30 odstotkov, kar je znašalo 2,97 milijarde evrov. Kljub temu je čisti dobiček podjetja znašal 204,5 milijona evrov, kar je devetkrat več kot leto prej, ko je znašal le 23,6 milijona evrov.

Glavni razlog za znižanje prihodkov je bila manjša intenziteta trgovanja, ki je bila delno posledica regulacije trgov. Poleg tega so visoke cene elektrike v začetku leta, ki so bile posledica energetske krize, močno vplivale na rezultate. Generalni direktor skupine, Dejan Paravan, je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril, da je bila dobra hidrologija pozitiven dejavnik. Slednji je omogočil 70 odstotkov večjo proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah kot prejšnje leto.

Skupina Gen je skupno proizvedla 3433 gigavatnih ur električne energije, kar predstavlja 28 odstotkov porabe v Sloveniji. Večji del proizvodnje je bil prispevek Nuklearne elektrarne Krško (NEK), ki je prispevala 77 odstotkov, sledijo hidroelektrarne s 22 odstotki. Sončne elektrarne pa so prispevale le en odstotek električne energije. Plinska termoelektrarna, ki je rezervirana za izredne primere, komercialno ni obratovala.

Širjenje proizvodnje obnovljivih virov energije

Skupina Gen je tudi aktivno širila svojo proizvodnjo iz obnovljivih virov energije. Povečali so kapaciteto sončnih elektrarn za devet MW, vključno z glavno sončno elektrarno družbe HESS moči šest MW ob HE Brežice. Dodali so tudi 63 MW sončnih elektrarn, ki so bili financirani s strani odjemalcev, med katerimi so 38 MW male sončne elektrarne pri gospodinjskih odjemalcih in 25 MW srednje velike sončne elektrarne, namenjene predvsem podjetjem.

Poleg tega je bilo leto zaznamovano s nenadno ustavitvijo in izrednim remontom krške nuklearke, ki je trajal 43 dni, kar je najdaljši izredni remont Neka doslej. Kljub temu je bil odziv vseh vpletenih strani izjemno pozitiven. Strošek remonta je znašal 49,6 milijona evrov.

V avgustovski ujmi je skupina uspešno obvladovala razmere v hidroelektrarnah na Savi, čeprav je prišlo do poplav v območju, kjer je predvidena izgradnja nove hidroelektrarne Mokrice.

Skupina Gen, ki je lani zasedla 48,7-odstotni tržni delež pri oskrbi gospodinjstev z elektriko, se pripravlja na umirjanje cen električne energije v letu 2024. Državna regulacija cen elektrike je v preteklem letu predvidoma znašala 195,1 milijona evrov. Skupina ima tudi 17,6-odstotni tržni delež pri poslovnih odjemalcih.

Cene naj bi se umirile

Pričakuje se, da bodo cene energentov na veleprodajnem trgu v letu 2024 umirile, kar bo vodilo do stabilizacije cen električne energije za vse segmente odjemalcev. Pričakuje se, da bodo cene ostale približno enake kot lani. Za leto 2025 pa pričakujejo, da regulacija cen elektrike za gospodinjstva ne bo več potrebna.

Poleg tega je skupina napovedala izplačilo dividende državi v višini 100 milijonov evrov, ki naj bi pomagala pri obnovi Slovenije po lanskih katastrofalnih poplavah. Skupina je že lani decembra namenila en milijon evrov v poseben sklad za obnovo po poplavah. Prispevali so še okoli 300.000 evrov drugih donacij.

Skupina Gen se aktivno vključuje tudi v projekt drugega bloka nuklearke (JEK 2), kjer so predvideni pomembni koraki. Omenjeni koraki so denimo zaključek seizmične študije lokacije in študije o priklopu JEK-a 2 na elektroenergetski sistem. Pripravljajo se tudi na postopke umeščanja v prostor s presojo vplivov na okolje ter sodelovanje z možnimi dobavitelji.

Generalni direktor skupine Dejan Paravan je izrazil zadovoljstvo, da se v okviru prihajajočega referenduma o projektu JEK 2 odvija objektivna in argumentirana debata. Veseli ga tudi sklic sestanka razširjenega političnega vrha na to temo. Gre namreč za projekt nacionalnega pomena, ki zahteva enotno podporo na politični ravni.

vir; Foto: Freepik; Portal24