Slovenci med najbolj zadovoljnimi s količino prostega časa v EU

ByMiha Kovač

28. junija, 2024 ,
Poletje [Foto: Pixabay]

Slovenci med najbolj zadovoljnimi z količino prostega časa v EU

Slovenci sodijo med najbolj zadovoljne prebivalce Evropske unije glede količine prostega časa, razkrivajo najnovejši podatki evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2022. Po zadovoljstvu presegajo sosednje države in se izenačujejo z Danci. Na vrhu lestvice Slovence presegajo samo Finci.

Podatki Eurostata kažejo, da je v EU stopnja zadovoljstva s količino prostega časa stabilna. V letu 2022 je na desetstopenjski lestvici povprečno dosegla vrednost 6,8, kar je enako povprečni vrednosti iz predhodne raziskave iz leta 2018.

Raziskava ad hoc modula EU SILC na področjih zdravja in kakovosti življenja je vključevala 20 spremenljivk, ki so zajemale področja od osebnega dobrega počutja (zadovoljstvo z različnimi področji življenja, občutki sreče, vključenosti in osamljenosti) do sodelovanja v družbi in kulturi.

Pri kazalcu splošnega zadovoljstva s količino prostega časa je 11 držav v EU doseglo vrednost, višjo od 7. Finska je na prvem mestu (7,7), Danska in Slovenija sta na drugem mestu (7,5). Grčija (5,5), Bolgarija (5,7) in Ciper (6,2) so na repu lestvice.

Raziskava Eurostata je prav tako pokazala, da so gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, ljudje s srednješolsko izobrazbo in starejši od 65 let bolj zadovoljni s količino prostega časa. Razlike v zadovoljstvu med spoloma niso bile zaznane: tako v letu 2018 kot 2022 je povprečna vrednost dosegla stopnjo 6,8.

[Vir: STA]; Portal24;

Foto: Pexels