Slovenija izdala 10-letno obveznico v ameriških dolarjih

Slovenija je v torek uspešno izdala 10-letno obveznico denominirano v ameriških dolarjih, kar predstavlja ponovno vrnitev na dolarski kapitalski trg po letu 2014. Povpraševanje institucionalnih investitorjev je preseglo 3,8 milijarde ameriških dolarjev, kar dokazuje močno zaupanje v Slovenijo.

Organizatorice izdaje so bile Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe S.E. in J.P. Morgan. Cena transakcije se je določila ob 18.34. 10-letna dolarska obveznica je bila izdana v višini 1 milijarde ameriških dolarjev in s kuponom 5,000 odstotkov pri razmiku 80 bazičnih točk (bt) nad referenčno 10-letno ameriško obveznico (CT10s) in z donosom do dospelosti 5,086 odstotka ter ceno 99,332 odstotka.

Mandat za izdajo obveznice je bil podeljen 7. septembra, ob 11.52, spremljali pa so ga skupinski in bilateralni klici z investitorji tekom četrtka in petka. Po virtualni predstavitvi, kjer so vlagatelji izrazili zanimanje za tovrstno naložbo, je Slovenija 12. septembra ob 9.37 odprla knjigo naročil z začetno cenovno usmeritvijo v območju CT10 + 100 bt. Ob 13.19, tik pred odprtjem dolarskega trga, ko je povpraševanje preseglo 2,2 milijarde ameriških dolarjev (vključujoč 200 milijonov ameriških dolarjev povpraševanja s strani organizatoric izdaje), se je razmik za obveznico znižal na CT10 + 90 bt. Povpraševanje je nato v naslednjih urah naraslo na 3,85 milijarde ameriških dolarjev (vključujoč 200 milijonov ameriških dolarjev povpraševanja s strani organizatoric izdaje), kar je Sloveniji omogočilo določitev končnega razmika pri CT10 + 80 bt za izdajo v velikosti 1 milijarde ameriških dolarjev.

Za ščitenje pred gibanjem tečaja ameriškega dolarja v primerjavi z evrom je bila v celotni vrednosti izdaje izvedena valutna zamenjava. Dejanski strošek financiranja državnega proračuna z izdajo dolarske obveznice po valutni zamenjavi je 3,802 odstotka.

Izdaja obveznice ima izjemen strateški pomen z vidika položaja Slovenije na kapitalskih trgih.

Izdaja 10-letne obveznice v ameriških dolarjih je za Slovenijo pomembna iz več razlogov:

  1. Ponovna vrnitev na dolarski kapitalski trg: To je prva izdaja obveznic Slovenije v ameriških dolarjih po letu 2014. Slednje pomeni, da se je Slovenija ponovno vrnila na mednarodne finančne trge po sedmih letih odsotnosti.
  2. Zaupanje institucionalnih investitorjev: Povpraševanje po obveznicah je bilo skoraj štirikratnik izdane vrednosti (3,8 milijarde dolarjev povpraševanja za 1 milijardo dolarjev izdanih obveznic), kar kaže na visoko stopnjo zaupanja mednarodnih investitorjev v slovensko gospodarstvo.
  3. Ugodni pogoji financiranja: Zaradi visokega povpraševanja je Slovenija uspela doseči ugodne pogoje financiranja. Končni razmik nad referenčno 10-letno ameriško obveznico je bil 80 bazičnih točk, kar je nižje od začetne cenovne usmeritve (100 bazičnih točk). Poleg tega je bil dejanski strošek financiranja po valutni zamenjavi 3,802 odstotka, kar je relativno ugodno.
  4. Diversifikacija vlagateljske baze: Izdaja obveznic v ameriških dolarjih omogoča Sloveniji diversifikacijo vlagateljske baze, kar zmanjšuje njeno odvisnost od evrskih trgov in morebitnih tveganj, povezanih z evro območjem.
  5. Strateški pomen: Uspešna izdaja obveznic v tuji valuti izboljša slovenski položaj na kapitalskih trgih in lahko pripomore k boljšemu kreditnemu bonitetnemu razredu Slovenije v prihodnje.

Na splošno je uspešna izdaja obveznic pozitiven signal za slovensko gospodarstvo in finančni sistem, saj kaže na zaupanje mednarodnih investitorjev v državo in omogoča pridobivanje sredstev po ugodnih pogojih.

Foto: Pexels

Portal24