Slovenija: Tako uvoz kot izvoz sta v marcu padla

Luka Koper [Foto: Zajem zaslona]

Slovenija: Tako uvoz kot izvoz sta v marcu padla

Marčevska trgovinska bilanca Slovenije kaže na upad tako uvoza kot izvoza, s tem da je uvoz upadel bolj izrazito. V prvem četrtletju letošnjega leta je uvoz znašal 5,1 milijarde EUR, kar predstavlja 6,7 odstotno znižanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem ko je izvoz znašal 14,6 milijarde EUR, kar je za 2,1 odstotka več kot v prejšnjem letu.

  • Marčevska trgovinska dejavnost: Izvoz je v marcu dosegel svojo najvišjo vrednost v tekočem letu, medtem ko je uvoz padel na najnižjo raven v zadnjih dveh mesecih. To je pripeljalo do prvega zunanjetrgovinskega presežka letos, ki je znašal 62,9 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 101,2 odstotna.
  • 1. četrtletje: Vrednost izvoza se je dvignila za 2,1 odstotka, na 14,6 milijarde EUR, medtem ko je uvoz zrasel za 8,7 odstotka, na 15,9 milijarde EUR. To je privedlo do zunanjetrgovinskega primanjkljaja v višini 1,2 milijarde EUR, kar označuje 12. zaporedno četrtletje negativne zunanjetrgovinske bilance.
  • Regionalne spremembe: Izvoz v države nečlanice EU je bil edini segment, ki je pokazal rast, s 6,1-odstotnim povečanjem, medtem ko je bil celokupni izvoz brez poslov oplemenitenja1 znižan za 8,5 odstotka, na 886,9 milijona EUR. Vrednost uvoza iz držav EU je upadla za 12,2 odstotka, iz držav nečlanic pa je zrasla za 0,5 odstotka. Brez poslov oplemenitenja1 se je uvoz iz nečlanic znižal za 8,4 odstotka, na 807,6 milijona EUR.
  • Medletne primerjave: Izvoz v Švico in uvoz iz Indije sta pokazala največje vrednostne rasti, medtem ko je trgovanje z Avstrijo zabeležilo upad.


Najpomembnejšo skupino blaga predstavljali kemični proizvodiV 1. četrtletju so bili vrednostno najpomembnejša glavna skupina blaga (po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji – SMTK) kemični proizvodi – Slovenija jih je izvozila za 6,1 milijarde EUR, uvozili pa za 7,3 milijarde EUR. 

Po vrednosti trgovanja sta sledili skupini stroji in transportne naprave ter drugi industrijski proizvodi, to sta bili tudi edini glavni skupini blaga s pozitivnima trgovinskima bilancama. Izvoz strojev in transportnih naprav je znašal 4,0 milijarde EUR, uvoz pa 3,3 milijarde EUR. Drugih industrijskih proizvodov je Slovenija izvozili za 3,0 milijarde EUR in uvozili za 2,8 milijarde EUR.

Pri energentih, hrani, pijači in tobačnih izdelkih ter surovinah so bile vrednosti trgovanja s tujino nekoliko nižje. Vredno pa je poudariti, da so te skupine blaga doslej redno prispevale k negativnim trgovinskim bilancam Slovenije, saj je bila pri teh skupinah bilanca negativna v vseh četrtletjih zadnjega desetletja.


Najbolj narasla izvoz v Švico in uvoz iz IndijeNajpomembnejši izvozni trgi v 1. četrtletju so bili Švica, Nemčija, Italija, Hrvaška in Avstrija. Vrednostno smo največ uvozili iz Švice, Nemčije, Kitajske, Italije in Indije. Pri trgovanju z glavnimi trgovinskimi partnericami – razen s Švico – so se vrednosti v medletni primerjavi večinoma znižale. 

V primerjavi z lanskim 1. četrtletjem je najbolj narasla vrednost izvoza v Švico, na Poljsko in v Združene države Amerike. Pri uvozu pa iz Indije, Švice in Singapurja. Pri nečlanicah EU so na rasti vplivale visoke vrednosti poslov oplemenitenja1.

Najbolj se je znižala vrednost trgovanja z Avstrijo. Pri izvozu sta po največjem upadu sledili Ruska federacija in Italija, pri uvozu pa Saudova Arabija in Kitajska.

[Vir: SURS]; Portal24; Foto: Zajem zaslona