So električni avtomobili lažna skrb za okolje?

Okolje [Foto: Pixabay]

So električni avtomobili lažna skrb za okolje?

Za boj proti podnebnim spremembam nam avtomobilski proizvajalci želijo prodati vedno več tehnoloških in ekoloških vozil. Vlade spodbujajo potrošnike k vlaganju v čistejša vozila na električni pogon, da bi omejili vpliv potovanj na okolje. Toda Paris Marx, avtor knjige ‘Pot v nikamor’, meni, da je ta pristop napačen.

Promet je ključen dejavnik v oblikovanju družbe in mest. Prevladujoč način prevoza vpliva na oblikovanje ulic, lokacijo podjetij, delovnih mest in domov ter na naš način življenja. Tehnološka podjetja predlagajo postopno zamenjavo vozil z motorji z notranjim zgorevanjem, ki preveč onesnažujejo z električnimi vozili, ki imajo nižji ogljični odtis. Vendar, kot opozarja Marx, električna vozila niso popolna rešitev.

Čeprav električna vozila ne oddajajo odpadkov, so njihove baterije narejene iz mineralov, kot sta litij in kobalt, ki vplivata na podnebne spremembe. “Izkopavanje mineralov, potrebnih za izdelavo električnih avtomobilov, ima neverjetne vplive na okolje in zdravje tam, kjer obstajajo rudniki,” pojasnjuje Marx. Zato bi morala biti prednostna naloga ponoven razmislek o mobilnosti na splošno, ne le zamenjava avtomobilov z električnimi ekvivalenti.

Marx poudarja, da je nujno vlagati v javni prevoz, kolesarjenje in mesta, dostopna za pešce, da bi ljudi popolnoma spravili iz avtomobilov. “Sistem mobilnosti je en del tega, vendar moramo biti pozorni tudi na to, kako je v pogovoru z drugimi sistemi v mestu, da zagotovimo, da so politike, ki jih izvajamo za izboljšanje prevoza, pravične za vse,” poudarja Marx. Za boljšo prihodnost planeta in pravičnejšo družbo kot celoto mora biti preoblikovanje mobilnosti del sklopa potrebnih sprememb.

vir Foto: Pixabay Portal24