Socialni transferji bodo od marca 2024 višji

ByA.K.

21. februarja, 2024
Foto: Freepik

Socialni transferji bodo od marca 2024 višji

S 1. marcem 2024 bodo v Sloveniji povišane meje dohodkov za letne pravice, kar vključuje otroške dodatke, državne štipendije in dodatke k državni štipendiji. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo nove zneske, ki odražajo prilagoditve socialnih prejemkov aktualnim ekonomskim razmeram.

Nova dohodkovna meja za pridobitev otroških dodatkov in državnih štipendij bo znašala 1.269,24 evra povprečno na mesec na osebo. To pomeni, da se najvišji otroški dodatek dviguje na 169,36 evra mesečno, osnovni znesek državne štipendije pa na 269,74 evra.

Te prilagoditve bodo uporabljene od prve naslednje odločbe, ki sledi uveljavitvi novih pravil. Zaradi avtomatiziranega sistema izplačil ni potrebe po oddaji nove vloge za tiste, ki že prejemajo omenjene prejemke; višji zneski bodo samodejno nakazani aprila.

Poleg tega bo od marca višja tudi subvencija študentske prehrane, ki se bo povečala s 3,86 evra na 4,02 evra na obrok. Ta ukrep je del širšega prizadevanja vlade za izboljšanje finančnega položaja študentov in družin z otroki v luči gospodarskih izzivov.

Za 4,2 odstotka bodo višji tudi naslednji prejemki:

  • dodatek za nego otroka bo znašal 123,46 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni, pa 246,92 evra,
  • dodatek za veliko družino s tremi otroki bo znašal 487,66 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra,
  • pomoč ob rojstvu otroka bo znašala 421,97 evra,
  • materialni stroški za otroka v rejništvu znašajo 359,59 evra,
  • plačilo dela rejniku znaša 163,58 evra. 

Višja bosta tudi denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom 2024 ustrezno zviša višina dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zvišajo se tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. 

Osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) se uskladi tako, da znaša 484,88 evra (do zdaj 465,34 evra). Največja višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo znašala 227,89 evra.

Višina pogrebnine bo po novem 969,76 evra in višina posmrtnine 484,88 evra.  

Novi znesek OZMD se uporablja s 1. aprilom 2024, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v mesecu marcu 2024, oziroma odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v mesecu marcu 2024.

V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo meseca marca 2024, zato ni treba oddajati nove vloge.

[Vir: Gov.si]; Foto: Freepik; Portal24