Sodišče: Parcela z vrtovi ob Plečnikovem stadionu pripada Fondovim blokom

ByAna Koren

6. marca, 2023

Sodišče: Parcela z vrtovi ob Plečnikovem stadionu pripada Fondovim blokom

Parcele z vrtovi med t. i. Fondovimi bloki in bežigrajskim stadionom so del naselja Fond, so sporočili prebivalci Fondovih blokov, saj je tako odločilo Višje sodišče. Sklep, da so etažni lastniki tudi lastniki skupnih zemljišč v naselju, je postal pravnomočen.

To je parcela, ki jo je Mestna občina Ljubljana kot svoj delež vložila v podjetje Bežigrajski športni park (BŠP).

“Prebivalci Fondovih blokov smo te odločitve seveda nadvse veseli. Za nas pomeni tudi potrditev upravičenosti in pravilnosti naših skoraj 15-letnih prizadevanj za ohranitev svoje lastnine in kakovosti bivanja v naselju. Pričakujemo, da to pomeni zaključek projekta BŠP-ja in za nas razbremenitev vseh pritiskov, ki smo jih bili deležni v vsem času, ko smo se zavzemali za svoje legitimne pravice,” je v imenu stanovalcev Fondovih blokov sporočila Karmen Stariha.

Ker so neposredni sosedi Plečnikovega stadiona za Bežigradom, pravi, da tudi zanje ostaja usoda tega stadiona pomembno vprašanje. “Pričakujemo, da bo odločitev višjega sodišča pozitivno vplivala na reševanje Plečnikovega stadiona na način, ki bo omogočal, da se čim prej, kot to zahtevajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine, obnovi v izvirni obliki in z ustreznimi namembnostmi vrne v javno uporabo,” je dodala Stariha.

Stadion

Projekt BŠP poslovneža Joca Pečečnika ter partnerjev Mestne občine Ljubljana in Olimpijskega komiteja Slovenije predvideva ohranitev in prenovo zgodovinskih elementov stadiona ter novogradnje – hotel, športno kliniko in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovljenem postopku trenutno odločajo o gradbenem dovoljenju za projekt.

Znano je, da se je Pečečnik s prejšnjim ministrom Vaskom Simonitijem že dogovarjal za odkup Plečnikovega stadiona. Pečečnik je pred časom povedal, da je tudi novi ministrici za kulturo Asti Vrečko in premierju Robertu Golobu “poslal jasno sporočilo, da je pripravljen prodati, če želi država kupiti.” Vendar je ministrstvo zavzelo stališče, da bi bilo bolje, če bi ga odkupila lokalna skupnost.

Oktobra je tudi potekal sestanek med predstavniki ministrstva za kulturo in Mol.
Župan Zoran Janković je po pojasnilih občine predlagal dve možnosti, in sicer da ministrstvo stadion odkupi ali da naredi vse potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stališče ministrstva pa so označili za “prelaganje bremena na lokalno skupnost”.

Ministrstvo za kulturo je Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) naročilo izdelavo novelacije konservatorskega načrta. Novelacija naj bi pokazala, kolikšen delež spomenika je v slabem stanju, koliko je uničenega in kaj je mogoče restavrirati.

Restavratorski center po natančnem pregledu stanja Plečnikovega stadiona ugotovil, da je dobro ohranjenih okoli 53 odstotkov spomenika. Slabo ohranjenih ali neohranjenih oziroma celo uničenih je skupaj 47 odstotkov stadiona.

Vir Foto Karmen Stariha