Sodišče ugodilo razlaščenemu kmetu iz primera Magna Steyr

ByAna Koren

15. aprila, 2023 ,

Ustavno sodišče ugodilo razlaščenemu kmetu iz primera Magna Steyr

Sredi letošnjega januarja je Upravno sodišče izdalo odločbo, v kateri je ugodilo tožbi kmeta. Kmetu je bilo v korist Občine Hoče – Slivnica razlaščeno 17.785 kvadratnih metrov kmetijskega zemljišča. Občina pa je zemljišče prodala Magni Steyr za potrebe gradnje. Gradnja se na tem delu zemljišča še ni začela.

Senat upravnega sodišča, ki mu je predsedovala sodnica Violeta Tručl, je odločil, da je mariborska upravna enota opravila zgolj preizkus javne koristi v abstraktnem pogledu, zato je napačno uporabila materialni zakon. Ob tem je izostala ugotovitev dejanskega stanja glede konkretne javne koristi.

“Da so uresničeni postulati o nujnosti in potrebnosti uresničitve razlastitvenega namena za gradnjo objektov za izvedbo strateške investicije, je treba tudi ugotoviti, ali je ta na tožnikovi nepremičnini nujno potreben, ter ugotoviti sorazmernosti med pomenom razlastitvenega namena (javne koristi) in težo razlastitve kot posega v lastninsko pravico,” so utemeljili na sodišču.

Razlaščeni lastnik kmetijskega zemljišča je tožbo vložil v upravnem sporu zoper prvostopenjsko odločbo in zoper odločbo ministrstva za okolje. Prepričan je, da je razlastitev v nasprotju z ustavo, “saj gre za razlastitev v korist gospodarske družbe, ki se želi ukvarjati s podjetniško, to je dobičkonosno dejavnostjo, in da gre kvečjemu za dosego domnevne posredne javne koristi”.

Odločba izdana v petih dneh

Iz poteka upravnega postopka izhaja, da je mariborska upravna enota ob upoštevanju zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v občini Hoče – Slivnica decembra 2018 uvedla nujni postopek razlastitve za nepremičnino, veliko okoli 1,7 hektarja, odločbo pa izdala v le petih dneh.

Glede na to, da se gradnja druge faze, za katero je bilo razlaščeno omenjeno zemljišče, kjer je bil predviden plinovod, še ni začela, in glede na to, da je Magna za zdaj ustavila proizvodne aktivnosti v hoški lakirnici, to zemljišče, kjer raste koruza, pa daje v najem, se lahko zgodi, da konkretne javne koristi za tožnikovo nepremičnino ne bo mogla ugotoviti.

Magna naj bi bila po neuradnih informacijah sicer v zaključnih dogovorih za razvoj prototipa vozila uveljavljene svetovne avtomobilske znamke. Uradno v družbi tega ne komentirajo. Šlo naj bi za posel, ki bi ga obvladovali v sklopu novega tehnološko-razvojnega centra, ki ga po selitvi proizvodnje v Gradec ustanavljajo na lokaciji v Hočah. Če bo dogovor sklenjen, naj bi bilo za to predvidenih okoli 30 delovnih mest.

vir Foto: STA