Sodni svet: Vladni predlog zakona o plačnih razredih sodnikov ni ustrezen

Denar, sodišče [Foto: Freepik]

Sodni svet: Vladni predlog zakona o plačnih razredih sodnikov ni ustrezen

Sodni svet se je seznanil z vladnim predlogom zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe ustavnega sodišča in ga ponovno zavrnil. Izpostavili so, da predlog zakona ne izpolnjuje odločbe ustavnega sodišča niti z vsebinskega vidika niti z vidika časovnega učinkovanja.

Sodni svet je ustavnemu sodišču predlagal, naj čim prej odloči o zahtevi za oceno ustavnosti določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki urejajo sodniške plače. Prav tako so predlagali, da ustavno sodišče določi način izvršitve svoje odločbe o plačah pravosodnih funkcionarjev. Kot začasno rešitev so predlagali izplačilo dodatka v višini 1071 evrov bruto.

Vezava na na skupni dogovor o reformi plačnega sistema

Vlada je v četrtek potrdila predlog zakona, ki predvideva zvišanje plačnih uvrstitev najnižje plačanim sodnikom za tri plačne razrede, vendar je vezan na skupni dogovor o reformi plačnega sistema. Podpredsednik vlade Matej Arčon je poudaril, da se na vladi zavedajo nezadovoljstva sodnikov, vendar kot cilj izpostavil uresničitev odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač. Za predlog zakona so predlagali redni postopek, sodnike in tožilce pa prosili za razumevanje glede vezanosti zakona na dogovor z vsemi skupinami zaposlenih v javnem sektorju.

V Sodnem svetu so tudi pojasnili, kako bo svet deloval, če ob izteku mandata obstoječe sestave ne bodo izvoljeni vsi novi člani. Poslanci so namreč na tajnem glasovanju izglasovali le enega novega člana, profesorja prava Marka Novaka, medtem ko preostali trije kandidati, predlagani s strani predsednice republike, niso prejeli zadostne podpore. Kandidacijski postopek se zato ponovi.

Po razpoložljivih podatkih še nikoli ni prišlo do situacije, da ob izteku mandatov obstoječe sestave ne bi bili izvoljeni novi člani Sodnega sveta. Vendar bo svet v tem primeru deloval nemoteno, saj člani, ki jim je mandat potekel, opravljajo svoje pravice in dolžnosti do izvolitve novih članov.

Za zdaj še ni znano, kdo bodo trije sodniki, člani Sodnega sveta, ki jih izvolijo sodniki. Volitve so bile prav tako v četrtek.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels