Šokantno: Žrtev spletnega ustrahovanja je vsak šesti mladostnik

ByMiha Kovač

27. marca, 2024 , ,
Foto: Pixabay

Šokantno: Žrtev spletnega ustrahovanja je vsak šesti mladostnik

Obsežna raziskava, ki je vključevala šoloobvezne otroke v 44 večinoma evropskih državah, je razkrila zaskrbljujoče trende v spletnem ustrahovanju med mladimi. V študiji, ki je potekala pod okriljem evropskega regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in je zajela več kot 279.000 mladih, starih 11, 13 in 15 let, je približno eden od šestih mladostnikov poročal o izkušnjah s spletnim ustrahovanjem. To v primerjavi z letom 2018 predstavlja “majhno povečanje”. Spletno ustrahovanje, ki vključuje pošiljanje zlobnih sporočil, objav, e-pošte ali deljenje videoposnetkov ali fotografij na spletu brez dovoljenja, je v porastu kljub stabilnosti splošnih trendov ustrahovanja.

Dr. Joanna Inchley, mednarodna koordinatorka študije o zdravstvenem vedenju šoloobveznih otrok (HBSC), je izpostavila, da digitalni svet prinaša mnoge priložnosti za učenje in povezovanje, obenem pa ustvarja nove izzive, kot je spletno ustrahovanje. Poudarila je pomen celovitih strategij za zaščito duševnega in čustvenega počutja mladih ter sodelovanje vlad, šol in družin pri odpravljanju spletnih tveganj.

Poročilo je pokazalo, da je spletno ustrahovanje nekoliko pogostejše med dekleti, s 16 odstotki deklet v primerjavi s 15 odstotki fantov, ki so poročali o ustrahovanju, kar je več od 13 odstotki deklet in 12 odstotki fantov v letu 2018. Na državni ravni so fantje v Bolgariji, Litvi, na Poljskem in v Republiki Moldaviji poročali o najvišjih stopnjah spletnega ustrahovanja, medtem ko so fantje v Španiji poročali o najnižjih. Zanimivo je, da so fantje pogosteje poročali o udeležbi v spletnem ustrahovanju. Ustrahovanje je priznalo 14 odstotkov fantov in 9 odstotkov deklet.

Ustrahovanje in fizični spopadi

Poročilo razkriva, da je bilo okoli 11 odstotkov mladostnikov žrtev ustrahovanja v šoli, pri čemer med fanti in dekleti ni bilo bistvenih razlik. Vendar pa so bile opazne razlike med državami. Ustrahovanje je najbolj prizadelo fante, stare 11 let v Litvi, kjer je bilo žrtev kar 34 odstotkov, medtem ko je bil ta delež med 15-letnimi fanti v Franciji in francosko govorečih delih Belgije le 2 odstotka.

Pri dekletih je bila razlika v prevalenci ustrahovanja opazna med 33 odstotki 13-letnic v Litvi in 3 odstotki 15-letnic v Italiji, Španiji in na Portugalskem. Približno 6 odstotkov mladostnikov je priznalo, da sami ustrahujejo druge, pri čemer je bilo to pogostejše med fanti. Poleg tega so fantje pogosteje sodelovali v fizičnih spopadih, saj je bilo v fizične pretepe vpletenih 14 odstotkov fantov v primerjavi s približno 6 odstotki deklet.

Razlike v prevalenci pretepov med spoloma so bile opazne skoraj v vseh državah, z najvišjimi stopnjami pri fantih, starih 13 in 15 let, v Armeniji in najnižjimi pri 15-letnih deklicah na Norveškem, Portugalskem in Švedskem. Avtorji poročila navajajo, da razlike v ustrahovanju in sodelovanju v spopadih med spoloma odražajo različne načine socializacije fantov in deklet. Alina Cosma, raziskovalka na Trinity College Dublin in ena od avtoric poročila, za Euronews Health izpostavlja, da na razlike v ustrahovanju in spopadih vplivajo tudi dejavniki, kot so bogastvo države, dohodek in neenakost med spoloma.

Budnica

Poročilo o ustrahovanju med mladimi izpostavlja resne skrbi glede duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ki so žrtve nasilja. Eno od anketiranih deklet iz Belgije je izrazilo mnenje, da je razvoj duševnih težav zaradi ustrahovanja največji zdravstveni problem med mladimi, izražajoč upanje, da so nasilneži spoznali škodljivost svojih dejanj.

Dr. Hans Kluge, regionalni direktor WHO za Evropo, je poudaril nujnost boja proti ustrahovanju in nasilju. Opozoril je na globok vpliv, ki ga lahko ima spletno ustrahovanje na zdravje in dobro počutje mladih, ob upoštevanju, da mladi preživijo do šest ur dnevno na spletu. Kljub omejitvam, povezanim s samoporočanjem v študiji, kot so pristranskost pri razkritju, razumevanje vprašanj in zanesljivost spomina, so avtorji uporabili metodologijo, ki zagotavlja zanesljivost in robustnost zbranih podatkov.

Metodologija vključuje reprezentativne vzorce, anonimnost in starostno primerne vprašalnike za spodbujanje natančnega poročanja. Poročilo nadalje poudarja, da je ustrahovanje povezano s številnimi negativnimi posledicami, vključno s slabim fizičnim zdravjem, psihičnimi težavami in slabim šolskim uspehom. Dr. Kluge je opozoril na uničujoče učinke spletnega ustrahovanja, od samopoškodovanja do samomora, kar kaže na nujnost zaščite mladih pred nasiljem tako v fizičnem kot v digitalnem svetu. Slednje je treba namreč obravnavati kot vprašanje zdravja in človekovih pravic.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Pixabay