Spremenjen prometni režim na Bledu zaradi gradnje krožišča

ByMiha Kovač

4. marca, 2024 ,
Krožno križišče Betin [Foto: Aleksander Truppel/Direkcija za infrastrukturo]

Spremenjen prometni režim v Bledu zaradi gradnje krožišča

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo obvešča o spremenjenem prometnem režimu na območju Betina, kjer poteka gradnja krožnega križišča. Zaradi obsežnih del bo promet na tem območju od marca do maja potekal po prilagojenih pravilih.

Gradbena dela se bodo odvijala v več fazah, s prvo polovično zaporo zgornjega dela Betinskega klanca, ki se prične 4. marca in predvidoma zaključi 24. marca. V tem obdobju bo promet urejen izmenično enosmerno s pomočjo semaforja, medtem ko bo v prometnih konicah promet ročno usmerjan. Dodatni usmerjevalci prometa bodo nameščeni na ključnih točkah, kot sta Avsenikov rondo v Lescah in krožišče na vstopu v severno obvoznico, da bi se izognili daljšim zastojem.

Po zaključku prve faze, od 24. marca do 1. aprila, bo promet stekel dvosmerno, delno po obstoječi cesti in delno po novozgrajenem odseku. Druga polovična zapora, ki bo trajala od 2. aprila do 21. aprila, bo prav tako vključevala izmenično enosmerno prometno ureditev z dodatnimi usmerjevalci prometa.

Od 21. aprila naprej bo promet preusmerjen na novozgrajeni del krožišča in bo potekal dvosmerno. Do konca maja bo urejen tudi kolesarski in peš promet mimo gradbišča po novozgrajenih površinah. Gradbena dela bodo potekala 12 ur dnevno, v nočnem času pa je predviden samo dovoz materialov.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se zahvaljuje vsem uporabnikom za razumevanje in strpnost med izvajanjem del. V primeru ugodnih vremenskih razmer se lahko dela zaključijo pred rokom, kar bi omogočilo prejšnjo vzpostavitev normalnega prometnega režima.

Foto: Direkcija za Infrastrukturo/Aleksander Truppel

Portal24