Starejši delavci: Dodatne pravice po dopolnjenih 55 letih

Foto: Freepik

Starejši delavci: Dodatne pravice po dopolnjenih 55 letih

Vse več pozornosti se posveča zaščiti starejših zaposlenih, ki so dosegli določeno starost ali delovno dobo. Posebno zaščito predstavljata dve ključni kategoriji: starejši delavci in delavci pred upokojitvijo. Obe kategoriji prinašata svoje posebnosti, pravice in obveznosti, vendar sta si po vsebini različni. Kaj točno pomeni biti starejši delavec ali delavec pred upokojitvijo in kakšne pravice iz tega izhajajo?

Za začetek, delavec se šteje za starejšega delavca, ko dopolni 55 let. S to klasifikacijo prihajajo dodatne pravice, ki so namenjene izboljšanju delovnih pogojev in kakovosti življenja. Med te pravice sodijo:

  • Dodaten dopust: Starejši delavci so upravičeni do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.
  • Možnost krajšega delovnega časa: Starejši delavci lahko izberejo, da delajo s krajšim delovnim časom od polnega, kar omogoča lažji prehod v upokojitev.
  • Prepoved nadurnega dela: Brez pisnega soglasja starejšega delavca delodajalec ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Te pravice so namenjene zagotavljanju, da starejši delavci ohranijo zdravje in dobro počutje, hkrati pa jim omogočajo postopen prehod v obdobje upokojitve.

Delavci pred upokojitvijo: Posebna kategorija z dodatnimi zaščitami… več na Senior24

Portal24; Foto: Freepik