(Foto: Tina Kosec/ BOBO )

Nadzorni svet RTV Slovenija je sprejel spremembe statuta RTV Slovenija. Med njimi je tudi delitev televizijskega informativnega programa na dve uredniško-producentski enoti. Uvaja se samostojna uredniško-producentska enota MMC. Spremembe statuta Radiotelevizije Slovenija določajo, da se bo televizijski informativni program razdelil na dve uredniško-producentski enoti, na uredništvo prvega in na uredništvo drugega programa.

Uvaja se uredniško-producentska enota MMC, ki jo vodi in usklajuje odgovorni urednik. Odgovornega urednika Multimedijskega centra bo imenoval in razreševal generalni direktor na predlog direktorjev Radia in Televizije Slovenija. Če direktorja Radia in Televizije niti po poteku 30 dni od začetka usklajevanja ne bosta pripravila usklajenega predloga, bosta imela pravico predlagati v imenovanje vsak svojega kandidata.

Za spremembo statuta je glasovalo devet od 11 nadzornikov, kar zadostuje zakonskemu pogoju, ki zahteva dvotretjinsko soglasje nadzornega sveta oziroma najmanj osmih članov. Programski svet RTV-ja je soglasje k spremembam statuta podal na drugi izredni seji sveta dne 9. maja.

“Prepričani smo, da bodo statutarne spremembe vodile k učinkovitejšemu delovnemu procesu in boljšim pogojem za ustvarjanje kakovostnih programskih vsebin. Prizadevali si bomo, da bomo spremembe ustrezno predstavili zaposlenim in jih uvedli postopoma,” je v sporočilu za javnost zapisal generalni direktor RTV-ja Andrej Grah Whatmough.

Predsednik nadzornega sveta Borut Rončević pa je vesel, da je toliko članov glasovalo za spremembe ključnega akta zavoda. “Ob tem je čast še toliko večja, ker se statut spreminja prvič po šestih letih,” meni. To po njegovih besedah prinaša tudi veliko odgovornost vodstva RTV SLO, ki bo moralo sprejetje sprememb tudi upravičiti.

Novinarski sindikati spremembam nasprotujejo, ker naj bi po njihovi oceni povečale finančna in kadrovska tveganja pri delovanju zavoda.

Vir: MMC RTV Slo

By A.K.

Komentar: