Stresni test ministra za zdravje pokazal, da so zasebniki bolj delovni

Zdravnik [Foto: Pexels]

Stresni test ministra za zdravje pokazal, da so zasebniki bolj delovni

Končno poročilo porabe sredstev na podlagi interventnega zakona, ki naj bi bil stresni test, ki bi pokazal zmogljivost zdravstva, kaže, da je bilo v obdobju med oktobrom in decembrom 2022 porabljenih 79.106.000,000 evrov, navaja minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Na Ministrstvu za zdravje so ob tem navedli: ”Ključni poudarek je, da je interventni zakon pozitivno vplival na določen del čakalnih dob, zlasti na področju okulistike, tudi operacije sive mrene, uroloških in pulmoloških pregledov ter dermatoloških in kardioloških pregledov.”

Javni zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni zavodi, koncesionarji Zavoda za zdravstveno zavarovanje, so za dodatne zdravstvene storitve prejeli – za enako storitev – enako višino nadomestila. Zdravniki in zaposleni v javnih zavodih pa so bili bolj motivirani opravljati popoldanske storitve pri zasebnikih. V javnih zavodih so namreč morali sklepati podjemne pogodbe, ki so davčno obremenjene. 

Razlike v storilnosti med javnimi in zasebnimi zavodi

“V okviru stresnega testa se je pokazala dejanska razlika v storilnosti v Javnih zdravstvenih zavodih in Zasebnih zdravstvenih zavodih – koncesionarjih,” navajajo na ministrstvu. Javni zdravstveni zavodi so izvedli 64 odstotkov vseh dodatnih storitev, zasebni zdravstveni zavodi pa 36 odstotkov.

Zasebni zdravstveni zavodi – koncesionarji so tako prejeli 28.272.000,00 evrov, oba klinična centra sta prejela 18.506.000,00 evrov, kar je 23 odstotkov vseh sredstev, bolnišnice so v skupni vrednosti prejele 14.214.000,00 evrov, kar je 18 odstotkov vseh sredstev, zdravstveni domovi 15.181.000,00 evrov ali 19 odstotkov vseh sredstev in psihiatrične bolnišnice 2.912.000,00 evrov, kar je štiri odstotke vseh sredstev.

Kdo je opravil največ storitev?

Med zasebnimi zdravstvenimi zavodi – koncesionarji je 967 takšnih, ki so opravili dodatne storitve, največ Arbor Mea za akutno bolnišnično obravnavo 1.064.000 evrov. Arbor Mea je specializirana predvsem za zdravljenje poškodb in obolenj gibalnega sistema. 

Sledi Oftalmo za operacije sive mrene – 979.000 evrov in Kirurški sanatorij Rožna dolina za akutne bolnišnične obravnave – 911.000 evrov. Kirurgija Bitenc je za opravljene dodatne storitve prejela 691.000 evrov. 

Največ dodatnih storitev je bilo opravljenih pri akutni bolnišnični obravnavi, v splošnih ambulantah, pri okulistiki – operacija sive mrene, pri nenujnih reševalnih prevozih s spremljevalcem in v splošni okulistiki, v patronažni službi, na ORL in glede magnetne resonance. 

Vir Foto: