RTVS: programsko-produkcijski načrt sprejet, Studia City ni več

Člani programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na dopisni seji, ki se je iztekla v sredo, sprejeli programsko-produkcijski načrt (PPN) zavoda za leto 2023. Podprlo ga je 16 članov, dva sta bila proti, trije vzdržani, sedem jih ni glasovalo, je sporočil predsednik programskega sveta Peter Gregorčič.

V skladu z zakonom o RTVS je PPN sprejet, če zanj glasuje večina, to je 15 članov programskega sveta. Na seji 19. decembra niso potrdili predloga PPN, saj je zanj glasovalo le 14 članov. Nadzorni svet je zato 23. decembra sprejel sklep o financiranju javnega zavoda v letu 2023 po dvanajstinah.

Zaposleni kritični do programskega načrta

Do predloga PPN so bili kritični tudi predstavniki sveta delavcev. Kot nedomišljenega so ocenili predvsem predlog programskega načrta Televizije Slovenija. Slednji po njihovem opozorilu beleži drastičen upad gledanosti, zlasti informativnih oddaj. V tem delu je predlog PPN po njihovi oceni neambiciozen, brez načrta za nove prodorne programske vsebine, ki bi spet pritegnile gledalce.

Ker PPN ni bil sprejet na redni seji, so o njem odločali na dopisni. Predvideva vrnitev 20-minutne zunanjepolitične oddaje Globus na prvi program televizije, ne pa tudi vrnitve oddaj Studio City, Točka preloma in Politično s Tanjo Gobec.

Programskemu in nadzornemu svetu  ter vodilnim prenehal mandat

Po noveli zakona o RTVS, potrjeni na novembrskem referendumu, je članom programskega in nadzornega sveta zavoda v sredo sicer prenehal mandat. Delo bodo nadaljevali do konstituiranja novega, 17-članskega sveta. Novi svet, ki ju bo nasledil, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele.

Prav tako v sredo je mandat prenehal članom nadzornega sveta ter generalnemu direktorju zavoda in direktorjema radia in televizije. Zaradi prenehanja mandatov je bila na ustavno sodišče še isti dan vložena pobuda za ustavno presojo novele. Pobudniki s prvopodpisanim Gregorčičem izpodbijajo prenehanje mandatov brez ugotavljanja pogojev za njihovo prekinitev.

Vir: Slovenske novice Foto: Zajem zaslona

Ne spreglejte…

Vložena pobuda za oceno ustavnosti zakona o RTV Slovenija

Na Ustavno sodišče je bila vložena pobuda za oceno ustavnosti novele zakona o RTV SLO. Pobudniki predlagajo začasno zadržanje, absolutno prednostno ter javno obravnavo. Na ministrstvu za kulturo menijo, da gre za zavlačevalni manever… več tukaj.

By A.K.

Komentar: