Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je v Luksemburgu udeležila rednega zasedanja Sveta Evropske unije za zunanje zadeve. Ruska agresija na Ukrajino in njene posledice na prehransko varnost, Egipt in rog Afrike so bile osrednja tema zasedanja. Ministri so se pred zasedanjem, na povabilo Italije in Finske, neformalno srečali s predsednikom Mednarodnega obora Rdečega križa Petrom Maurerjem.

Ministri so nadaljevali razpravo glede posledic na globalno prehransko varnost ob ruski agresiji na Ukrajino. Seznanili so se z Akcijskim načrtom EU zaradi geopolitičnih posledic ruske agresije na Ukrajino na tretje države. Sprejeli so sklepe Sveta na področju prehranske varnosti.

Slovenija ostro obsoja rusko agresijo, je poudarila ministrica Fajon. Zagotovila je nadaljnjo podporo in pomoč Ukrajini in njenim prebivalcem. Fajon je pozvala k kaznovanju odgovornih za kršitve mednarodnega prava. Podprla je tudi evropsko perspektivo treh držav Vzhodnega partnerstva.

“Slovenija podpira dodelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini in Moldaviji kot tudi potrditev evropske perspektive za Gruzijo. Nikakor pa ne smemo pozabiti na države Zahodnega Balkana. Mir in stabilnost v regiji sta za nas pomembna, verodostojnost širitvenega procesa pa bomo ohranili le tako, da EU pospeši dodelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini, odpre pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo ter omogoči vizumsko liberalizacijo oziroma odpravi vizume za državljane Kosova. Tako Ukrajina in države Vzhodnega partnerstva kot tudi države Zahodnega Balkana lahko računajo na prijateljsko pomoč in odločna prizadevanja Slovenije na njihovi evropski poti.”

Tanja Fajon
Razprava

Osrednji del razprave ministrov na temo Egipta je bila tudi prehranska varnost. Egipt med najbolj prizadetimi državami v regiji zaradi posledic vojne v Ukrajini. Josep Borrell je poudaril, v okviru Pridružitvenega sveta sprejete nove Partnerske prioritete, predstavljajo osnovo za nadaljnjo krepitev bilateralnih odnosov. Slednje je tudi okvir za skupne aktivnosti na različnih področjih. EU je v interesu, da z Egiptom oblikuje tesno in zanesljivo partnerstvo.

Ministri so ob delovnem kosilu neformalno izmenjali mnenja z zunanjim ministrom Egipta Samehom Šoukrijem. Govora je bilo predvsem o pripravah na novembrsko podnebno konferenco COP27 in ruski invaziji na Ukrajino, ki ogroža varno preskrbo s hrano za milijone ljudi po svetu.

Razprava o rogu Afrike je bila usmerjena k obravnavi pozitivnega razvoja dogajanja v regiji ter spodbujanja napredka. Usmerjena je bila predvsem na priložnost, EU pomoči nadaljnji stabilizaciji razmer v Etiopiji, Somaliji in Sudanu. Poudarek je bil na razmerah v Etiopiji. Napredek tam je že zaznan, a se morajo prizadevanja za prekinitev spopadov in mirovna pogajanja, naslavljanje odgovornosti za kršitve človekovih pravic ter za nadaljnje izboljšanje humanitarnega dostopa še krepiti.

Ministrica Fajon je enotnim in usklajenim spodbudam EU k pozitivnemu razvoju v državah regije zagotovila podporo Slovenije.

Ministrica Fajon se je ob robu prvič sestala s francosko kolegico Catherine Colonna. Čestitala  ji je za uspešno predsedovanje Francije Svetu EU, govorili sta tudi o EU perspektivi zahodne balkanske regije.

Foto: MNZ