Svet RTVS zavrnil predlog reorganizacije zavoda

ByMiha Kovač

16. aprila, 2024 , ,
Vhod v RTV Slovenija [Foto: Portal24/Edvard Kadič]

Svet RTVS zavrnil predlog reorganizacije zavoda

Člani Sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) niso sprejeli predloga reorganizacije zavoda, ki ga je pripravilo vodstvo zavoda in je vključeval akcijski načrt za prihodnji dve leti. Predlagane spremembe bi zajemale programske, sistemske, kadrovske in finančne reorganizacije. Glasovanje o predlogu je pokazalo razdeljenost mnenj, saj je za predlog glasovalo osem članov, sede jih je bilo proti, dva člana sveta pa sta se vzdržala.

Predsednik uprave RTVS, Zvezdan Martič, je med predstavitvijo izpostavil, da je RTVS pluralen, kakovosten in kredibilen medij, ki z vsebinami nagovarja različne ciljne skupine. Osrednji cilj predloga je bil stabilizacija poslovanja in dvig ugleda zavoda. Martič je poudaril, da bo zmanjševanje števila zaposlenih potekalo na mehek način, pri čemer bodo izboljšali tudi delovne procese.

Predlog, z naslovom “Naprej RTV Slovenija”, je razkril tako prednosti kot slabosti, priložnosti in nevarnosti, s katerimi se sooča RTVS. Med ključnimi slabostmi je Martič izpostavil, da je stabilnost poslovanja zavoda močno odvisna od političnih razmer, kar je še vedno nerešeno vprašanje.

Dokument je podrobno opredelil štiri glavne segmente reorganizacije: programske, sistemske, kadrovske in finančne. V prihodnjih dveh letih predvidevajo povečanje prihodkov iz dodatnih virov za pet odstotkov in povečanje deleža plačnikov RTV-prispevka za en odstotek. Prav tako načrtujejo optimizacijo pobiranja in obračuna RTV-prispevka, kar naj bi do konca leta 2025 rezultiralo v povečanju deleža plačnikov prispevka za odstotek ter zmanjšanju stroškov distribucije za tri odstotke v tekočem letu in za pet odstotkov v letu 2025.

Inovativni tržni pristopi

Predlog tudi napoveduje razvoj inovativnih trženjskih produktov z večjim potencialom, vključno z možnostmi nadgradnje plačljivega dostopa do digitalnih vsebin. Ta pristop je namenjen dodatnemu povečanju prihodkov in izboljšanju ponudbe zavoda, ki želi ostati v koraku s tehnološkimi in tržnimi trendi v medijski industriji.

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) načrtuje posodobitve internih krovnih pravil in prodajnih pogojev ter organiziranosti služb za trženje, s čimer želi okrepiti svojo skupino za sodelovanje na razpisih. Priznavajo, da je višina RTV-prispevka, ki že 12 let ostaja na ravni 12,75 evra, velika slabost, in napovedujejo nadaljevanje pogovorov z ustanoviteljem glede financiranja. Predvidevajo tudi petodstotno letno avtomatizacijo produkcije vsebin in do konca leta 2025 načrtujejo zmanjšanje stroškov produkcije za dva odstotka.

Odpuščanje

V sklopu kadrovske reorganizacije je do konca leta 2026 predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za štiri do sedem odstotkov. Na področju programske reorganizacije bo letos poudarek na krepitvi vsebin in razvoju preko ključnih digitalnih platform rtvslo.si in RTV 365, medtem ko bo sistemska reorganizacija vključevala povečano vlaganje v sodobne tehnologije.

Nekateri člani sveta so predlog ocenili kot zadovoljiv odgovor na zahteve, ki so jih postavili decembra prejšnje leto. “Dobili smo več, kot smo upravi naložili,” je izjavila Ilinka Todorovski, predstavnica zaposlenih v svetu. “To je dokument, za katerim stoji celotno vodstvo zavoda, torej poleg uprave še trije direktorji ključnih enot RTVS. Dokument tako kaže, da vodstvo sodeluje med seboj,” je dodala.

Vendar pa so nekateri člani sveta nasprotovali predlogu, poudarjajoč, da ne vključuje merljivih ciljev. “Dokument je napisan tako neoprijemljivo, da upravi daje bianco, da naredi karkoli,” je kritično pripomnil predsednik sveta Goran Forbici, ki je izpostavil tudi problematično pomanjkanje merljivosti ciljev.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Portal24/Edvard Kadič