Svetlana Makarovič bi zaradi nagrade tožila Prešernov sklad

Svetlana Makarovič bi zaradi nagrade tožila Prešernov sklad

Pravna podlaga za izročitev Prešernove nagrade Svetlani Makarovič, ki ji je bila podeljena leta 2000 obstaja meni odvetniška pisarna Sluga, ki umetnico tudi zastopa. Odvetniki se pri tem sklicujejo na 207. člen obligacijskega zakonika. Predsednik Upravnega odbora (UO) Prešernovega sklada Jožef Muhovič je doslej menil nasprotno.

Odvetniki Svetlane Makarovič so pozvali k vrnitvi Prešernove nagrade Svetlani Makarovič je razvidno iz njihovega dopisa, ki so ga poslali UO Prešernovega sklada. Utemeljili so, da v pravnem smislu podelitev Prešernove nagrade predstavlja enostransko izjavo volje s strani države za to pooblaščenega UO Prešernovega sklada oziroma javno obljubo nagrade lavreatu, ki prav na podlagi omenjenega člena obligacijskega zakonika veže tistega, ki jo je dal, da jo mora izpolniti.

Prvi odstavek 207. člena obligacijskega zakonika sicer določa, da “z javnim razpisom dana obljuba nagrade tistemu, ki opravi določeno dejanje, doseže kakšen uspeh ali se znajde v določenem položaju, ali obljuba, dana pod kakšnim drugim pogojem, veže tistega, ki jo je dal, da jo mora izpolniti”. V drugem odstavku je še zapisano, da “kdor obljubi nagrado ali vabi h kakšnemu nagradnemu tekmovanju, mora določiti rok za tekmovanje; če tega ne stori, ima vsak, ki se želi udeležiti tekmovanja, pravico zahtevati od sodišča, naj določi ustrezen rok”.

V skladu 26. členom statuta Prešernovega sklada nagrajenec Prešernove nagrade prejme tako denarno nagrado kot diplomo in pisno utemeljitev, so še zapisali odvetniki.

Odvetniki Svetlane Makarovič so v dopisu, ki so ga poslali UO Prešernovega sklada, izrazili pričakovanje, da jim bo UO odgovoril v 15 dneh, nasprotnem primeru so napovedali tožbo.

Svetlana Makarovič

Svetlana Makarovič je pred letošnjo podelitvijo letošnjih Prešernovih nagrad izrazila pričakovanje, da ji bodo to nagrado za življenjsko delo vrnili na letošnji državni proslavi 7. februarja. Željo za izročitev nagrade je izrazila, ko so se v javnosti razširile govorice o domnevnih zlorabah Marka Rupnika in vprašanju upravičenosti njegove Prešernove nagrade za življenjsko delo. Makarovič je nagrado leta 2000 ravno zaradi tega zavrnila.

Ko je UO Prešernovega sklada sporočil, da se scenarija državne proslave ne vključuje nastopa Svetlane Makarovič, je umetnica na UO Prešernovega sklada naslovila predlog za ponovno izročitev nagrade.

Svetlana Makarovič predsedniku UO Prešernovega sklada Jožefu Muhoviču poslala pismo. O vsebini pisma naj bi se UO Prešernovega sklada seznanil še ta mesec.

Muhovič je po podelitvi letošnjih Prešernovih nagrad menil, da bi bilo mogoče vprašanje podelitve v preteklosti zavrnjene Prešernove nagrade razrešiti na dva različna načina. In sicer s spremembo zakona o Prešernovi nagradi, s katero bi rešili vprašanje vračanja zavrnjenih nagrad na univerzalni ravni. Ali s sprejemom posebnega zakona, lex specialis, ki bi bil sprejet samo za posamezni primer oziroma lavreata.

vir Foto: Nova24 Tv