Svetovna brezposelnost se bo leta 2024 nekoliko znižala

ByAna Koren

29. maja, 2024 ,
Delo [Foto: Pixabay]

Svetovna brezposelnost se bo leta 2024 nekoliko znižala

Po ocenah Mednarodne organizacije dela (ILO) se bo svetovna brezposelnost v letu 2024 znižala na 4,9 odstotka. Ta napoved je nekoliko nižja od prejšnje ocene, vendar ILO opozarja na trdovratno neenakost na trgih dela, zlasti za ženske v državah z nizkimi dohodki.

Za leto 2023 je ILO napovedala 5,2-odstotno stopnjo brezposelnosti, medtem ko je bila lani ta stopnja petodstotna. V svojem poročilu ILO poudarja, da bo letos 402 milijona ljudi neuspešno iskalo zaposlitev, od tega bo 183 milijonov registriranih brezposelnih.

Pomanjkanje zaposlitvenih možnosti nesorazmerno prizadene ženske, še posebej v državah z nizkimi dohodki. V teh državah 22,8 odstotka žensk ne najde zaposlitve v primerjavi s 15,3 odstotka moških. V državah z visokim dohodkom je ta delež 9,7 odstotka za ženske in 7,3 odstotka za moške.

ILO opozarja, da je ta razlika le “vrh ledene gore”, saj je precej več žensk popolnoma izključenih iz trga dela. V letu 2023 bo zaposlenih 45,6 odstotka delovno sposobnih žensk in 69,2 odstotka delovno sposobnih moških.

Kljub temu, da so ženske zaposlene, običajno zaslužijo precej manj kot moški, še posebej v državah z nizkimi dohodki, kjer je 44 centov, ki jih zasluži ženska, enakovrednih enemu dolarju, ki ga zasluži moški. V državah z visokimi dohodki ta razlika znaša 73 centov na en dolar.

ILO tudi opozarja, da se je boj proti revščini in neformalnim oblikam dela v primerjavi s prejšnjim desetletjem oslabel. Ocenjujejo, da bo letos neformalno zaposlenih dve milijardi ljudi, medtem ko je bilo leta 2005 takšnih zaposlenih 1,7 milijarde.

[Vir: Hina]; Portal24; Foto: Pixabay