Takšne so višje cene omrežnine in nova tarifna metodologija

Agencija za energijo je v uradnem listu objavila nove tarifne postavke za omrežnino, ki bodo vplivale na račune za električno energijo v naslednjem letu. Trenutne cene omrežnine bodo veljale do 30. junija 2024, nato pa se uvede nova metodologija obračuna, ki prinaša spremembe in različne tarife.

Do konca junija 2024 bo tarifa za priključno moč pri enotni tarifi (ET) znašala 0,77417 evra/kW, medtem ko bo omrežnina za porabljeno električno energijo 0,03858 evra/kWh. V prvi polovici leta 2024 pa se cene nekoliko povečajo, z 0,79600 evra/kW za priključno moč in 0,03973 evra/kWh za porabljeno energijo.

Največja sprememba se bo zgodila 1. julija 2024, ko se uvede nov sistem obračuna. Ta prinaša dve sezoni in pet časovnih blokov, kar pomeni, da bodo gospodinjstva soočena s kar 10 različnimi tarifami, namesto sedanjih dveh ali treh. Za odjemalce brez možnosti 15-minutnih meritev, bo cena za priključno moč po novi tarifi znašala 2,29134 evra/kW na mesec, medtem ko bo omrežnina za porabljeno električno energijo razdeljena na tri tarife: 0,01868 evra/kWh (VT), 0,01839 (MT) in 0,01847 (ET).

S to spremembo Agencija za energijo uvaja bolj prilagodljiv in dinamičen sistem obračuna, ki upošteva različne vzorce porabe energije med gospodinjstvi. Kljub temu pa se zdi, da bo večina gospodinjstev v prihodnjem letu plačevala višje stroške za omrežnino.

vir; Foto: Freepik; Portal24