Tehnološki napredek na področju navidezne resničnosti v izobraževanju

Trg za navidezno resničnost (VR – virtual reality) v izobraževanju doživlja veliko rast in je eden najhitreje razvijajočih se sektorjev. Za popolno razumevanje potenciala trga je ključnega pomena izvesti obsežno analizo. To raziskovalno poročilo zagotavlja poglobljeno preučitev svetovnega trga VR v izobraževanju od leta 2023 do leta 2030.

Ključni igralci na trgu so Cinoptics, HTC, ZEISS, EPSON, Discovery Communications, Mattel in številni drugi. Pričakuje se, da se bodo ta podjetja do leta 2023 soočila z močno konkurenco.

Trg je razvrščen glede na:

  • Končni uporabnik: K-12, visokošolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje
  • vrsta: – izobraževanje, šolstvo, izobraževanje in usposabljanje, – izobraževanje in usposabljanje: Po vrsti: strojna oprema, programska oprema, vsebina
  • Geografija: Azija-Pacifik, Severna Amerika, Evropa, Južna Amerika, Bližnji vzhod in Afrika.

Študija za pregled mikro- in makrookoljskih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na rast trga v napovedanem obdobju uporablja Porterjevo analizo petih sil in analizo PESTEL.

Med letoma 2017 in 2022 je globalni trg virtualne resničnosti za izobraževanje beležil znatno rast. Predvideva se, da se bo vrednost trga do leta 2029 še naprej povečevala, in sicer s predvideno sestavljeno letno stopnjo rasti.

Omenjeno poročilo med drugim izpostavlja obetavne napovedi na trgu in predvideva znaten napredek med letoma 2023 in 2030. Potencial trga se pripisuje strateškim ukrepom ključnih akterjev. Poročilo vsebuje povzetek razsežnosti trga, deleže segmentov, pregled konkurentov, najnovejše trende in strategije, ki podjetjem pomagajo pri premagovanju izzivov COVID-19.

Izzivi ob rasti VR

Tehnološki napredek je ključnega pomena za izboljšanje učinkovitosti izdelkov in razširitev zmogljivosti na nižjih stopnjah proizvodne verige. Poročilo vključuje preference strank, tržna nihanja, uvedbo izdelkov in geopolitična vprašanja ter zagotavlja celovit pogled na področje VR za izobraževanje.

Pomembni dejavniki rasti trga so okrepljene raziskave in razvoj terapevtskih cepiv, izboljšane diagnostične tehnike in raziskave kombiniranih terapij. Vendar izzivi, kot so COVID-19 in geopolitične napetosti, na primer razmere med Rusijo in Ukrajino, ovirajo svetovno gospodarstvo in proizvodni sektor, kar povzroča motnje in gospodarski stres.

Če povzamemo, tehnološke inovacije spodbujajo rast trga virtualne resničnosti v izobraževanju. Večja tekmovalnost med ključnimi konkurenti ostaja pomemben problem, segmentacija trga pa temelji na končnih uporabnikih, vrsti izdelka in geografski regiji. Čeprav analitična orodja zagotavljajo dragocen vpogled v prihodnost trga, je ključno upoštevati vpliv svetovnih kriz, vključno s COVID-19 in geopolitičnimi konflikti.

Vir foto:Pexels Biznis24