Telefoni v ambulantah družinske medicine zvonijo v prazno: Kaj bo storilo ministrstvo?

V nedavno opravljeni analizi dostopnosti ambulant splošne in družinske medicine v javnih zdravstvenih domovih, ki jo je izvedel Varuh človekovih pravic Peter Svetina, so se razkrile skrb vzbujajoče ugotovitve. Po analizi, ki je vključevala vse javne zdravstvene domove (brez koncesionarjev), se je pokazalo, da so telefoni v ambulantah pogosto zvonili v prazno, mnogi klici niso bili vrnjeni, zdravniki niso odgovarjali niti na elektronsko pošto.

Varuh človekovih pravic, Peter Svetina, je izrazil zaskrbljenost nad odnosom zdravnikov do pacientov. Opozoril je, da se zdi, da je fokus zdravstvenega sistema izgubljen in se usmerja v povsem drugo smer. Minister za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je prejela poročilo o analizi, ki je pokazala, da se dostopnost ambulant še vedno ni izboljšala po epidemiji.

Nedopustno pomanjkanje odgovornosti in integrirane zdravstvene obravnave

V analizi so bile ugotovljene tudi pomanjkljivosti, ki so jih označili za nedopustne. Telefoni v ambulantah so pogosto zvonili v prazno, elektronska sporočila in sporočila na portalih za komunikacijo s pacienti so ostala brez odgovora. Obstaja celo primer, ko pacient kar 83-krat ni prejel odgovora na svoj klic.

Poleg tega analiza kaže, da ni zagotovljena integrirana zdravstvena obravnava. Bolnike so namreč pogosto pošiljali med različne izvajalce za odpravljanje bolezenskega stanja, pri čemer je to odvisno od območja, na katerem zavarovanec živi. To pa je popolnoma nedopustno. Pravica do zdravstvenega varstva je namreč temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja ustava.

Pričakovanja od zdravstvenega ministrstva

Varuh človekovih pravic, Peter Svetina, od zdravstvenega ministrstva pričakuje konkretne ukrepe in časovnico, kako bodo te težave odpravljene. Poudaril je, da je potrebno sistem poenotiti, saj dostopnost do zdravstvenih storitev ne sme biti odvisna od občine, v kateri posameznik živi. Zdravnike je pozval, naj se odprejo pacientom.

Ministrica za zdravje, Valentina Prevolnik Rupel, je obljubila, da se bo na ugotovitve ustrezno odzvala in obravnavala. Nekatere težave so sistemske narave, zato jih je treba tudi sistemsko reševati. Poudarila je, da je dostopnost ena od prioritet njenega mandata, vendar za nekatere spremembe potrebujejo več časa.

Glede nasilja na Psihiatrični kliniki v Ljubljani je Varuh človekovih pravic napovedal še nadaljnje obiske in poudaril, da bodo ti potekali nenapovedano, da se lahko ugotovi dejansko stanje. Ministrica Prevolnik Rupel je zagotovila, da bodo vse ugotovitve ustrezno obravnavane.

vir; Foto: MZ RS; Portal24