TEŠ-u zaradi okoljskih kuponov grozi dve milijardi evrov izgube

Foto: Pexels

TEŠ-u zaradi CO2 okoljskih kuponov grozi dve milijardi evrov izgube

Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) in s tem celotnemu Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) se zaradi visokih stroškov CO2 okoljskih kuponov do leta 2033 obetajo velike finančne izgube, ki bi lahko dosegle celo dve milijardi evrov. To ogromno finančno breme odpira vprašanja o prihodnosti in stabilnosti slovenske energetike ter sproža razmišljanja o možnih rešitvah za izhod iz te krize.

Ena od strategij za reševanje težav TEŠ-a vključuje ustanovitev tako imenovane “slabe energetike” po vzoru slabe banke. Ta bi prevzela problematične deleže, kot sta Premogovnik Velenje in TEŠ, in tako omogočila bolj stabilno delovanje preostalega dela Holdinga Slovenske elektrarne.

Generalni direktor TEŠ-a, Branko Debeljak, navaja, da kljub trenutni polnosti deponije premoga v Velenju in visokih cenah CO2 kuponov, še vedno pričakuje vzdržno poslovanje v letih 2023 in 2024. Vendar pa opozarja na zaskrbljujoče razmerje med stroški za energent in CO2 kupone, ki se nagiba k enakovrednosti ali celo preseganju stroškov energenta s stroški za kupone, kar napoveduje izgube v prihodnosti.

Emisijski kuponi – vir obsežnih dobičkov

Medtem ko TEŠ in HSE iščeta načine za obvladovanje stroškov emisijskih kuponov, so ti isti kuponi za nekatere postali vir obsežnih dobičkov. Boštjan Bandelj, eden najbogatejših Slovencev in ustanovitelj podjetja Belektron, je s trgovalnimi strategijami CO2 kuponov uspel financirati svoje širše poslovne načrte.

Poleg težav z emisijskimi kuponi TEŠ sooča tudi s padcem cen električne energije na trgih, ki so trenutno na ravni med 80 in 120 evri za megavatno uro. To je še posebej problematično, saj v TEŠ-u priznavajo, da stroški proizvodnje megavatne ure že zdaj presegajo te tržne cene, kar dodatno obremenjuje finančno stabilnost podjetja.

Velenjski premog, ki je ključni vir za Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ), predstavlja približno tretjino slovenske električne energije. Vendar je njegova visoka cena postala breme za TEŠ in s tem za celoten energetski sistem. Župan Velenja, Peter Dermol, je izrazil zaskrbljenost zaradi namer izključitve Premogovnika Velenje in TEŠ-a iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE): “Predvsem zaradi tega, ker se je v zadnjem času pojavila zelo jasna namera, da se želita Premogovnik Velenje in TEŠ izključiti iz HSE-ja.”

Potencialno zaprtje TEŠ-a

Razprava se odvija v luči potencialnega zaprtja TEŠ-a, kar bi pomenilo potrebo po nadomestitvi velikega dela slovenske električne energije. Komentarji o možnem scenariju, kjer bi se TEŠ in Premogovnik Velenje izločila iz HSE in formirala nekakšno ‘slabo energetiko’, so prišli od gospoda Debeljaka. “Ni nujno, da to pomeni zaprtje. Če se TEŠ in premogovnik izdvojita iz skupine HSE, bo, kot se omenja, nekakšna slaba energetika, v okviru katere lahko delujeta naprej,” je pojasnil.

Zaloge premoga so trenutno na visoki ravni, z okoli 460.000 tonami slovenskega premoga in 100.000 tonami uvoženega premoga, ki se varčuje za čase slabše kakovosti dobav. Kljub temu obstaja možnost, da se proizvodnja lahko kadar koli ustavi, kar bi imelo velike posledice za Šaleško dolino in slovenske zaveze k pravičnemu prehodu od opustitve premoga. Generalni direktor Premogovnika Velenje, Marko Mavec, je poudaril resnost situacije: “Kadar koli lahko ustavimo proizvodnjo in začnemo zapirati, zato da začnemo zapirati, ni treba pet let prej načrtovati. To pomeni ogromen pretres v Šaleški dolini, to pomeni, da Slovenija odstopa od tega, čemur se je zavezala, in sicer da bo izvedla pravičen prehod opustitve premoga.”

Ob tem so še posebej zaskrbljeni lokalni prebivalci, ki bi ostali brez ključnih virov za prestrukturiranje svoje skupnosti.

Menjava zemljišč za nove projekte za zeleni prehod

V Šaleški dolini so po dolgotrajnih usklajevanjih in pogajanjih dosegli pomemben korak naprej v smeri zelenega prehoda. V petek so velenjska občina, Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj sklenili dogovor o menjavi zemljišč. Doslej razpršena zemljišča so z menjavo združena v enotna območja, kar omogoča načrtovanje novih projektov usmerjenih v trajnostni razvoj in ekološko preobrazbo regije.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Pexels