Trgovci povečujejo delež slovenskih pridelkov na policah, a kupci iščejo nizke cene

Sadje in zelenjava [Foto: Pexels]

Trgovci povečujejo delež slovenskih pridelkov na policah, a kupci iščejo nizke cene

Slovenski trgovci si prizadevajo povečati delež slovenskega sadja in zelenjave na svojih policah, vendar se soočajo z izzivi zaradi vse večjega števila kupcev, ki prednost dajejo ceni in ne poreklu izdelkov. Kljub tem težavam trgovci poudarjajo, da podpirajo lokalne pridelovalce in si prizadevajo za večjo zastopanost domačih izdelkov.

V Sparu Slovenija pravijo, da se ponudba slovenskega sadja in zelenjave nenehno povečuje in je dosegla 32-odstotni delež. Lani so odkupili približno 600 ton slovenskega sadja in zelenjave več kot leta 2022, kar je 2400 ton več kot leta 2019. Spar podpira lokalne kmete z dolgoročnimi pogodbami in se zavezuje k odkupu lokalnih pridelkov tudi ob višjih cenah. V povprečju plačujejo od 20 do 30 odstotkov višje nabavne cene za slovensko zelenjavo v primerjavi s tujo.

Trgovci v Engrotušu opažajo, da so kupci vse bolj osredotočeni na ceno izdelkov zaradi trenutnih gospodarskih razmer. Na konkurenčnem slovenskem trgu se temu prilagajajo tudi trgovci. Pri Tušu imajo v ponudbi tako slovenske kot tuje izdelke, vendar ugotavljajo, da se kupci večinoma odločajo za cenejše izdelke.

Mercator prav tako opaža, da se delež slovenske zelenjave na njihovih policah povečuje, vendar je odvisen predvsem od sezone. Pridelava zelenjave in sadja v Sloveniji je preveč odvisna od naravnih pogojev, saj primanjkuje primerne infrastrukture, kot so namakalni sistemi in rastlinjaki. Mercator poudarja, da nabavljajo zelenjavo in sadje iz drugih trgov le, ko doma ni dovolj velikih količin ali ni sezona za določene pridelke.

Hofer pogosto odkupi tudi presežke

V Hoferju nakup sezonskih izdelkov načrtujejo že jeseni in se z dobavitelji dogovorijo leto vnaprej. Na vrhuncu sezone, od pozne pomladi do jeseni, je delež slovenskega sadja in zelenjave na njihovih policah do 75-odstoten, trenutno pa približno 40-odstoten. Hofer se drži zavez do svojih dobaviteljev in odkupuje dogovorjene količine po dogovorjenih cenah, pogosto pa odkupi tudi presežke.

Lidl poudarja visoko kakovost lokalnih dobaviteljev in pravične odkupne cene. Trdijo, da nimajo interesa po odkupu tujih pridelkov, če imajo na voljo dovolj lokalnih.

Podjetje Jagros, ki upravlja trgovine Jager, ima v ponudbi vse vrste sadja in zelenjave, ki so v določenem obdobju na voljo pri slovenskih pridelovalcih. Pridelava slovenskih pridelkov pa zelo niha zaradi vremenskih vplivov in ujm. Slednje pa otežuje načrtovanje in zagotavljanje stalne ponudbe.

Trgovci se strinjajo, da je podpora lokalnim pridelovalcem ključna, vendar opozarjajo, da je pridelava v Sloveniji pogosto nepredvidljiva, kupci pa vse bolj iščejo nizke cene, kar vpliva na njihove odločitve pri nakupu.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Pexels