Rudi Medved, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, pristojen za koordinacijo delovanja Uprave za zaščito in reševanje, se je danes sestal s predstavniki dijakov in študentov glede problematike izplačevanja covidnih dodatkov.

Covidni dodatek po 77. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, pripada pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč. Dijaki in študentje, ki so bili vključeni ali vpoklicani k opravljanju tovrstnih nalog, dodatka niso prejeli. Točneje, prejeli so ga le dijaki in študenti, ki so delo opravljali prostovoljno. S predstavniki dijakov in študentov se je zato danes sestal sekretar Rudi Medved.

Pojasnilo

Medved je pojasnil, da se je v Sloveniji od začetka kovidne krize izplačalo za približno milijardo evrov različnih kovidnih dodatkov. Zalomilo se je pri dijakih in študentih, ki so z aktivnim delom prispevali pomemben delež pri soočanju s kovidno krizo. Država se jim je želela oddolžiti in je z navedenim zakonom določila, da imajo dijaki in študenti pravico do dodatka za delo v nevarnih razmerah. Zalomilo se je pri izpeljavi zakona tj. kdo točno je do izplačila dodatka upravičen.

»Na Ministrstvu za obrambo smo se s tem problemom soočili potem, ko je bilo Upravi za zaščito in reševanje naloženo, naj izvede izplačila kovidnih dodatkov za dijake in študente. Zakon je popolnoma jasen. Zelo natančno pove, da so to vsi dijaki in študentje, ki so delali v teh tveganih razmerah, ne glede na to ali so za to dobili plačilo ali so bili prostovoljci.«

Rudi Medved

Vodstvo ministrstva je sklep prejšnjega vodstva z dne 21. 2. 2022 razveljavilo in izločilo določilo, ki je dijake in študente delilo na upravičene in neupravičene. Uprava za zaščito in reševanje mora navodilo, po katerem bodo vsi dijaki in študenti, ki so opravljali delo v tveganih razmerah, upravičeni do izplačila navedenega dodatka za preteklo obdobje popraviti. 

Študentska organizacija

Predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar je zadovojna, da so našli ustreznega sogovornika.

Po oceni študentske in dijaške organizacije je brez dodatka za izpostavljenost in posebne obremenitve ostalo več kot 3.000 dijakov in študentov. Dodatek naj bi ti zdaj prejeli po vzpostavitvi ustreznih evidenc oziroma predvidoma do konca letošnjega leta. Dodatek za osemurni delovnik znaša 30 evrov na dan. Izplačalo naj bi se za približno milijon evrov omenjenih dodatkov.

Foto: Dremestime

By A.K.

Komentar: