Tuš: Prodajalcem osnovna plača zvišana na 1270 evrov bruto

ByMiha Kovač

20. junija, 2024 ,
Foto: Zajem zaslona

Tuš: Prodajalcem osnovna plača zvišana na 1270 evrov bruto

Podjetje Energotuš je s sindikatom Tuš sklenilo kolektivno pogodbo, ki zagotavlja zvišanje najnižje osnovne plače za prodajalce na 1270 evrov bruto. S tem bodo prodajalci v Tušu presegli minimalno plačo, ki letos znaša 1253 evrov bruto.

Vodstvo Energotuša in predstavniki Sindikata Tuš so v torek podpisali kolektivno pogodbo, ki določa najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede ter ureja delovne razmere. “Prodajalka v Tušu tako nikoli več ne bo pod minimalno plačo,” so poudarili iz Energotuša. Dogovor vključuje postopno zvišanje najnižje osnovne plače za posamezna delovna mesta, pri čemer se bo osnovna plača prodajalcev usklajevala z minimalno plačo vsako leto.

Dogovor prav tako ureja uskladitve dviga najnižjih osnovnih plač po ostalih tarifnih razredih in delovnih mestih, ter njihovo usklajevanje z inflacijo, vendar ne več kot za 3 odstotke letno. Iz Energotuša so sporočili, da bodo najnižje osnovne plače vsakega 1. julija tekočega leta prilagojene inflaciji.

Pogodba poleg osnovne plače vključuje tudi razporeditev delovnega časa, posebne obremenitve in nadomeščanje dela v drugih enotah. Predvideva pravico do odklopa in ureditev agencijskega dela, pri čemer bodo agencijski delavci po šestih mesecih morali dobiti ponudbo za zaposlitev za nedoločen čas. Prav tako ureja delovni čas in kraj opravljanja dela, ki je omejen na prodajalne ali enote, ki niso več kot 50 kilometrov oddaljene od kraja bivanja zaposlenega oziroma 30 kilometrov za starše otrok do prvega razreda osnovne šole. Premestitve so časovno omejene na 30 dni v letu. Vključuje tudi šestdnevni oskrbovalni dopust.

“Pogajanja so potekala zgledno in konstruktivno”

Predsednica sindikata Tuš, Mirjana Janjić, je ob podpisu pogodbe izrazila zadovoljstvo z učinkovitostjo socialnega dialoga v zadnjih šestih mesecih.

Pogajanja so potekala zgledno in konstruktivno. Pred tremi leti, v začetku organiziranja sindikata, so se vse te zahteve, ki smo jih zdaj dosegli, zdele nemogoče. Ampak skupaj nam je uspelo to, kar je bilo prejšnja leta nemogoče. Ogromno časa in dela smo vložili, da smo se kot delavci otresli strahu in začeli verjeti v možnost dogovora. Brez sindikata bi še zmeraj stali na mestu, nič se ne bi spremenilo, kvečjemu bi bilo še slabše.

Mirjana Janjić

Direktor Energotuša, Dušan Mitič, pa je poudaril korektnost pogajanj s sindikatom in zadovoljstvo ob doseženem dogovoru glede plač in delovnih razmer.

Pogajanja s predstavniki sindikata so bila korektna, in zadovoljni smo, da smo dosegli dogovor tako glede plač kot tudi delovnih razmer. Naš skupni interes je čim bolje poskrbeti za naše sodelavce. Verjamem, da nam bo dal ta dogovor še dodaten zagon, da bomo skupaj poskrbeli za čim boljšo ponudbo in zadovoljstvo naših kupcev, saj brez njih ni naših delovnih mest.

Dušan Mitič

S to kolektivno pogodbo Energotuš in sindikat Tuš postavljata nove standarde za delovne pogoje in plače v podjetju, kar bo imelo pozitiven vpliv na zaposlene in njihovo zadovoljstvo.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Zajem zaslona