Ljubljansko okrajno sodišče je ustavilo več postopkov o prekršku, s katerimi je zdravstveni inšpektorat oglobil udeležence dobrodelne prireditve Olimpijskega komiteja Slovenije. Kazni v višini več sto evrov kazni so dobil, ker niso nosili zaščitnih mask. Sodišča meni, da v zakonu o nalezljivih boleznih ni bilo zakonske podlage za sprejem odloka, ki bi zapovedoval nošenje mask.

V odvetniški pisarni Kos, Štumpfl in partnerji so povedali, da je sodišče je odločitev sprejelo za več udeležencev dobrodelne prireditve OKS, ki je bila pred dvemi leti. Imen v pisarni ne razkrivajo. Odločitve sodišča so bile enake, v kolikor zahteve za sodno varstvo ni zavrglo iz procesnih razlogov, so pojasnili v omenjeni odvetniški pisarni.

Biti brez maske ni prekršek

V eni od odločb sodišča, je navedeno, da nenošenje mask na prireditvi OKS ni prekršek. Po mnenju sodišča v zvezi s tem ni bil izpolnjen zakonski znak prekrška, zato je postopek ustavilo.  Sodišče se je v sodbi oprlo na sodbo vrhovnega sodišča iz lanskega septembra. Omenjena sodba navaja, da načelo zakonitosti velja tudi v pravu o prekrških. Navedba sodišča:  “Odlok, ki ga je vlada sprejela na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, ni pravni vir, s katerim se lahko določi prekrške.” 

Pri presoji omenjenega primera se tudi ni treba spuščati v razumnost zapovedi nošenja zaščitnih mask pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Treba je presojati le o tem, ali je zdravstveni inšpektorat pri izreku globe ravnal v skladu z načelom zakonitosti v kaznovalnem pravu, meni sodišče.

Vlada lahko, skladno z 39. členom zakona o nalezljivih boleznih, poleg omejitve ali prepovedi gibanja na okuženih ali ogroženih območjih za namene preprečevanja okužb, posega še na področje prehajanja državne meje, zbiranja na javnih prostorih in prometa z blagom in izdelki, je v sodbi spomnilo sodišče. Kršitev režima nošenja zaščitnih mask se pomensko odločilno razlikuje od kršitev režima navedenih zakonskih omejitev, navaja sodišče.

Pred dvemi leti se je dobrodelne javne prireditve OKS v ljubljanskem hotelu Union udeležilo približno 140 udeležencev. Prireditev je potekala med epidemijo covida-19. V javnosti pa je najbolj odmevala zato, ker je bila tam tudi nekdanja šolska ministrica Simona Kustec.

Vir: 24ur/STA

Foto: Zajem zaslona

By A.K.

Komentar: