Ujma: Vlada bo občinam izplačala 40 odstotkov od 1,01 milijarde evrov škode

Ujma, ki je divjala 4. avgusta je v 123 občinah Slovenije povzročila ogromno škod, in sicer okoli 1,01 milijarde evrov. Vlada načrtuje, da bo občinam predvidoma izplačala 40 odstotkov škode, ki se še preverja. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov. Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim bo temeljil na predhodni oceni škode na objektih v lasti občin ali oseb javnega prava ter sredstvih, potrebnih za izvedbo geotehničnih ukrepov. Skupna predhodna ocena škode in potrebnih sredstev za geotehnične ukrepe znaša 1,095 milijarde evrov.

Poleg tega je vlada odobrila tudi izplačilo 51 občinam za intervencijske stroške, ki so nastali med močnimi neurji med 26. julijem in 3. avgustom. Skupni znesek upravičenih intervencijskih stroškov znaša 1,498 milijona evrov. Ministrstvo za obrambo bo izplačalo povračilo upravičenih intervencijskih stroškov občinam iz proračunske rezerve.

Zaradi potreb tehnične in strokovne podpore pri sanaciji po poplavah je vlada povečala dovoljeno število zaposlitev v vladnih službah in ministrstvu za naravne vire in prostor, 36 vsako leto. Boštjan Šefic pa je bil razrešen s funkcije državnega sekretarja. Šefic bo postal vodja nove vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih.

Za obnovo po poplavah naj bi bilo, po prvih ocenah potrebno med 6,7 in 7 milijard evrov

Za obnovo po poplavah naj bi bilo, po prvih ocenah potrebno med 6,7 in 7 milijard evrov. Vlada načrtuje, da bo 1,1 milijarde evrov pridobila s prerazporejanjem ali zmanjšanjem sredstev proračunskih porabnikov.

Proračuna za leti 2024 in 2025 bosta osredotočena na odpravo posledic škode po najhujših poplavah v zgodovini samostojne Slovenije. Finančno ministrstvo je pozvalo predlagatelje finančnih načrtov, da se odpovejo delu oz. štirim odstotkom sredstev v okviru svojega razreza. Proračuna morata biti vložena v Državni zbor do 1. oktobra.

Vlada je podala soglasje k predlogu spremembe operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Predlog, ki ga je pripravilo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, bo poslan v Bruselj do konca meseca z namenom zagotovitve evropskih kohezijskih sredstev za interventne ukrepe po ujmi in hkrati 100-odstotnega koriščenja sredstev obdobja 2014-2020. V sklad za obnovo bo preusmerila 50 milijonov evrov, še 20,5 milijona evrov pa bo preusmerila v ukrepe.

Foto: Italy in Slovenia X

Portal24