Nacionalna koordinatorka za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič, se je danes udeležila srečanja neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi Jugovzhodne Evrope v Budvi v Črni gori. Koordinatorji so razpravljali o prizadevanjih za omejitev trgovine z ljudmi med begunci iz Ukrajine.

Izzivi

Ukrajinska kriza je pred države v regiji postavila številne nove izzive, med katerimi je tudi nevarnost trgovanja z ljudmi med ukrajinskimi begunci. Zato je nacionalna koordinatorica Princes Damjanovič predlagala izvedbo skupne preventivne spletne kampanje o tej problematiki v okviru mreže z namenom ozaveščanja splošne javnosti in potencialnih žrtev trgovine z ljudmi.

Posledice

Posledice ukrajinske krize so še posebej prizadele sosednji državi, Romunijo in Moldavijo, ki sta neposredno izpostavljeni begunskemu valu. V Moldavijo je od 24. februarja do 1. junija letos vstopilo 475.000 ukrajinskih beguncev. V Romunijo se je zateklo 1,1 milijona ukrajinskih državljanov. Slednji svojo pot večinoma nadaljujejo proti državam zahodne Evrope. Predstavnici Romunije in Moldavije sta predstavili dobre prakse zmanjševanja tveganja trgovine z ljudmi ob množični selitvi iz Ukrajine.

Neformalna mreža nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi Jugovzhodne Evrope

Neformalna mreža nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi Jugovzhodne Evrope je bila ustanovljena leta 2010 na pobudo Slovenije. V mreži sodelujejo nacionalni koordinatorji za boj proti trgovini z ljudmi iz 11 držav regije, ki se od ustanovitve dalje redno sestajajo ter izmenjujejo informacije o aktualnih trendih in izzivih na področju boja proti trgovini z ljudmi. Mreža bistveno prispeva h krepitvi regionalnega sodelovanja v boju proti temu pojavu, pozitivno vpliva na krepitev nacionalnih praks v boju proti trgovini z ljudmi ter igra pomembno vlogo tudi v procesu približevanja držav v regiji k EU. Tokratno konferenco organizira Črna gora ob logistični in strokovni podpori Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD).

Vir: MNZ RS
Foto: Sergej Supinsky/AFP/Getty Images