UNICEF: Revščina otrok v najbogatejših državah narašča

Po podatkih, ki jih je nedavno objavil UNICEF, so se med letoma 2014 in 2021 razmere revščine otrok v nekaterih najbogatejših državah na svetu dramatično poslabšale. Poročilo o revščini otrok v kontekstu presežnega bogastva razkriva šokantne rezultate, ki kažejo na alarmantno stanje v nekaterih od najbogatejših držav, vključno z Združenim kraljestvom, Španijo in Luksemburgom, ki so padle na dno lestvic glede revščine otrok.

V nasprotju s tem so se revščine otrok v revnejših državah, kot sta Poljska in Slovenija, uspele bolje obvladati, sledita ji Latvija in Republika Koreja. Kljub temu so vplivi revščine na otroke še vedno vztrajni in škodljivi.

Študija, ki ponuja najnovejšo in primerljivo sliko revščine otrok v državah OECD in EU, analizira tudi vladne politike dohodkovne podpore družinam z otroki. Ugotovila je, da kljub splošnemu zmanjšanju revščine za skoraj 8 odstotkov v 40 državah med letoma 2014 in 2021 še vedno več kot 69 milijonov otrok živi v gospodinjstvih, kjer zaslužek ne dosega 60 odstotkov povprečnega nacionalnega dohodka.

Posledice revščine

“Informacije o vplivih revščine na otroke so vztrajne in škodljive,” je poudaril direktor UNICEF-a, Innocenti Bo Viktor Nylund. “Večina teh otrok odrašča brez dovolj hranljive hrane, primernih oblačil, osnovnih šolskih potrebščin ali toplega doma. Revščina omejuje uresničevanje njihovih pravic in lahko vodi do slabega telesnega in duševnega zdravja. Posledice revščine se lahko raztezajo skozi celo življenje, saj ima vpliv na izobrazbo, zaslužke in celo pričakovano življenjsko dobo.”

Poročilo dodatno razkriva velike neenakosti v tveganjih revščine. V 38 državah s podatki je verjetnost, da otroci iz enostarševskih družin živijo v revščini, več kot trikrat višja kot pri drugih otrocih. Otroci s posebnimi potrebami in otroci iz manjšinskih etničnih/rasnih skupnosti so prav tako nadpovprečno ogroženi.

Med letoma 2012 in 2019 je prišlo v tej skupini držav do stabilne gospodarske rasti, kar bi moralo predstavljati priložnost za izboljšanje razmer. Vendar pa so nekatere najbogatejše države doživele največje nazadovanje v boju proti revščini otrok. Države, kot sta Poljska, Slovenija, Latvija in Litva, so denimo uspešno zmanjšale revščino otrok.

Poročilo poudarja, da je mogoče izboljšati življenjske pogoje otrok ne glede na bogastvo države. Poljska, Slovenija, Latvija in Litva, ki niso med najbogatejšimi državami OECD in EU, so dosegle pomembno zmanjšanje revščine otrok, medtem ko so nekatere druge države z višjimi dohodki, kot so Združeno kraljestvo, Francija, Islandija, Norveška in Švica, zabeležile povečanje števila otrok, ki živijo v gospodinjstvih s finančnimi težavami, od leta 2014.

Da bi odpravili revščino otrok, poročilo poziva vlade in druge zainteresirane strani, naj nujno:

  1. Razširijo socialno zaščito za otroke, vključno z otroškimi in družinskimi dodatki za pomoč družinam pri dohodkovni stabilnosti.
  2. Zagotovijo, da imajo vsi otroci dostop do kakovostnih osnovnih storitev, kot sta otroško varstvo in brezplačno izobraževanje, ki so ključni za njihovo dobro počutje.
  3. Ustvarijo zaposlitvene priložnosti z ustreznim plačilom in družinam prijaznimi politikami, kot je plačan starševski dopust, da bi podprli starše pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti.
  4. Zagotovijo, da obstajajo ukrepi, prilagojeni posebnim potrebam manjšinskih skupin in enostarševskih gospodinjstev, da bi olajšali dostop do socialne zaščite, ključnih storitev in dostojnega dela ter zmanjšali neenakosti.

Poročilo poudarja, da je mogoče veliko naučiti iz uspehov različnih držav in poziva k uporabi teh spoznanj za izboljšanje blaginje otrok tako danes kot v prihodnosti. “Od tega, kako bomo te lekcije uporabili, bo odvisno, kako uspešno bomo zagotovili dobro počutje otrok,” je zaključil Nylund.

vir; Foto: Pexels; Portal24