Upravno sodišče: Razkritje pogodbe med RTVS in UKOM-om je v javnem interesu

ByA.K.

17. januarja, 2024 , , ,
RTV Slovenija [Foto: Portal24/Edvard Kadič] RTV Slovenija [Foto: Portal24/Edvard Kadič]

Upravno sodišče: Razkritje pogodbe med RTVS in UKOM-om je v javnem interesu

Upravno sodišče je v petek sprejelo pomembno odločitev glede dostopa do informacij javnega značaja. Sodišče je presodilo, da mora javni zavod Radiotelevizija Slovenija (RTVS) razkriti pogodbo, sklenjeno z vladnim uradom za komuniciranje (UKOM) glede storitev pokrivanja dogodkov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU v letu 2021. Razsodilo je, da gre za informacijo, ki je v javnem interesu.

Sodišče je s svojo odločitvijo potrdilo odločitev Informacijskega pooblaščenca iz 5. januarja 2022, ki je ugotovil, da zahtevana pogodba ne spada v tržno dejavnost, kot je trdila RTVS. V izjavi za javnost je Informacijska pooblaščenka poudarila, da je to pomembno priznanje in upa, da bo RTVS pod novo vodstvo sledila odločbi ter posredovala zahtevano pogodbo. Poleg tega je pooblaščenka izrazila upanje, da bo RTVS v prihodnje bolj skrbela za transparentnost svojega delovanja, saj deluje v javnem interesu.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je pozdravila odločitev sodišča in izjavila: “Informacijski pooblaščenec odločitev sodišča pozdravlja in upa, da ji bo RTVS z novim vodstvom sledila ter prosilcu pogodbo posredovala, v prihodnje pa bolj skrbela za transparentnost svojega delovanja, saj deluje v javnem interesu.”

Pogodba mora biti javna

Predsedovanje Svetu EU predstavlja naloge državnega oziroma javnega pomena na najvišjem političnem nivoju, kar pomeni, da je RTVS, kot javni medijski servis posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, dolžna spremljati in zagotavljati tehnično podporo v okviru izvajanja javne službe. Zato storitev, ki jo je predmetna pogodba urejala, ni mogoče obravnavati kot tržno dejavnost, je poudarila pooblaščenka.

RTVS je pravna oseba javnega prava in kot taka zavezana k transparentnosti v svojem celotnem delovanju. Sodišče je prav tako poudarilo, da je opredelitev Informacijskega pooblaščenca, da gre za pogodbo med dvema javnopravnima subjektoma pravilna, zato mora biti že iz tega razloga takšna pogodba javna. Poleg tega pa je RTVS zavezana k razkritju informacij javnega značaja tudi na podlagi področne zakonodaje z zakonom o Radioteleviziji Slovenija, ki določa, da je njeno poslovanje javno.

vir; Foto: Portal24/Edvard Kadič