UVHVVR razkrila ugotovitve o pesticidih v živilih

UVHVVR potrošnike obvešča o nevarnih živilih preko svoje spletne strani. Objavljene informacije vključujejo identifikacijo živila, razlog odpoklica, navodila potrošnikom in podatke o izvajalcu umika ali odpoklica. Vendar se živila, za katera se domneva, da niso več v prodaji ali v gospodinjstvih, na spletni strani ne objavijo, da se prepreči nepotrebno vznemirjanje potrošnikov in zavrženje hrane, ki je sicer varna.

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri UVHVVR Fabian Kos je podrobneje opisal uradni nadzor, ki vključuje inšpekcijske preglede in vzorčenja v notranjem prometu ali ob uvozu. Pregledi se izvajajo redno ali izredno na podlagi prijav potrošnikov, neskladnih rezultatov preskušanja, obvestil iz sistema EU RASFF in drugih informacij. Nadzor ob uvozu temelji na naboru živil in rizičnih držav porekla, določenih s strani Evropske Komisije, in se dopolnjuje z nacionalnim programom nadzora.

V primeru neskladnosti mora biti proizvod umaknjen iz prometa, hkrati pa je potrebno ugotoviti vzrok neskladnosti in preprečiti ponavljanje. Umik in odpoklic izdelkov sta ukrepa, namenjena preprečevanju distribucije in vrnitvi nevarnih izdelkov.

UVHVVR je v primeru breskev iz Srbije in sliv iz Poljske postopke izvajala skladno z zakonodajo. Poleg tega je preko Trgovinske in Gospodarske zbornice Slovenije opozorila odgovorne nosilce živilske dejavnosti na problematiko ostankov pesticidov, z namenom, da pregledajo in ustrezno dopolnijo ter poostrijo svoje notranje kontrole.

vir Foto: Pixabay Portal24