(Foto: Skynews)

V letih 2020 in 2021, ko so veljali številni omejitveni ukrepi, je bilo v Sloveniji izplačanih za 2,3 milijarde evrov državnih pomoči. Skupni  obseg neposrednih ukrepov, povezanih s covidom-19, pa je bil še višji, znašal je 4,5 milijarde evrov.

Državno pomoč so predstavljali ukrepi, ki so bili selektivni in so bili namenjeni tistim, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na trgu. Ukrepi, ki so bili namenjeni vsem v Sloveniji pod enakimi pogoji, fizičnim osebam in javnim storitvam niso bili selektivni.

Vlada je obravnavala poročilo o državnih pomočeh, zajema obdobje od leta 2017 do 2020. V poročilo so zaradi boljšega pregleda in odziva države na covid-19 vključili tudi podatke iz leta 2021. Delo je v letih 2020 in 2021 temeljilo predvsem na usklajevanju interventnih zakonov in priglasitvi ukrepov pomoči Evropski komisiji,

Po letih postopnega naraščanja se je obseg državnih pomoči leta 2019 nekoliko zmanjšal, predlani pa je zaradi epidemije spet narasel. V letu 2020 je bilo v Sloveniji izplačanih približno 1,77 milijarde evrov državnih pomoči.  Od tega je bilo približno 1,27 milijarde evrov namenjenih za reševanje gospodarskih razmer kot posledice izbruha epidemije. Preostalih 501,64 milijona evrov, kar je 29,35 milijona evrov več kot leta 2019, je bilo namenjenih drugim kategorijam pomoči.

V zadnjih štirih letih se struktura in razmerje med največjimi kategorijami pomoči v Sloveniji nista bistveno spremenila. Največji delež ohranjajo pomoči za varstvo okolja in energijo, sledijo pomoči za zaposlovanje. Državne pomoči so bile večinoma izplačane kot subvencije, sledijo pa pomoči, ki se dodeljujejo v obliki znižanja prispevkov za socialno varnost ter davčnih oprostitev in izjem. Primerjava z EU-jem kaže, da ima Slovenija primerljiv obseg in strukturo državnih pomoči.

Vir: MMC RTV Slovenija