Stranka LMŠ in SAB, ki se jima na zadnjih volitvah ni uspelo prebiti v DZ, naj bi kmalu postali del stranke Gibanje Svoboda. S priključitvijo ne bosta prispevali poslancev, bosta pa povečali vsoto sredstev, ki jih političnim strankam namenja država.

V LMŠ so v sredo naredili še zadnje korake pripojitve k stranki Gibanje Svoboda, potem ko je zbor članstva prižgal zeleno luč s 97-odstotno podporo. SAB bo o pridružitvi Gibanju Svoboda odločal na dopisnem kongresu prihodnji teden, med 13. in 15. junijem.

Zunajparlamentarni stranki LMŠ in SAB Gibanja Svoboda ne bosta obogatili s poslanskimi glasovi. V skupni proračun bosta do naslednjih volitev na letni ravni prispevali okoli 200.000 evrov davkoplačevalskega denarja.

Zakon

Zakon o političnih strankah določa, da imajo stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor prejele vsaj odstotek glasov volivcev, pravico do sredstev iz državnega proračuna. 25 odstotkov teh sredstev se med stranke porazdeli enakomerno. Preostalih 75 odstotkov pa sorazmerno glede na število glasov volivcev, ki so jih prejele v vseh volilnih enotah.

Ne glede na to, da se bosta z zlitjem z Gibanjem Svoboda stranki LMŠ in SAB ukinili, sta še vedno, glede na zakonodajo, upravičeni do proračunskih sredstev oz. je do njunih sredstev upravičena stranka, ki je njuna pravna naslednica.

MNZ pojasnilo

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o političnih strankah se lahko stranka spoji z drugimi strankami, pripoji k drugi stranki oziroma se lahko razdruži. S spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo pa stranka preneha (in izbriše iz registra političnih strank). Stranka, ki je nastala s spojitvijo oziroma razdružitvijo, in stranka, h kateri se je druga stranka pripojila, je pravna naslednica strank, ki so s spojitvijo, pripojitvijo ali razdružitvijo prenehale obstajati. V primeru spojitve, pripojitve ali razdružitve stranke je torej do (njenih) sredstev iz proračuna upravičena pravna naslednica navedene strank.”

Vir: MMC RTV Slovenija

Foto: Siol

By A.K.

Komentar: