V letu 2021 je prag revščine znašal 771 evrov na mesec. Stopnja tveganja revščine je bila 11,7-odstotna, v primerjavi z letom 2020 se je znižala za 0,7 odstotne točke. Pri zniževanju revščine ostajajo socialni transferji, vključno s pokojninami velik dejavnik je navedeno na spletni strani SURS.

Lani je z nižjim dohodkom od praga revščine živelo približno 243.000 prebivalcev Slovenije.

Če v dohodek ne bi šteli družinskih in socialnih prejemkov bi bil stopnja tveganja revščine 21,2 odstotna. Če bi od dohodka odšteli pokojnine, pa bi se stopnja tveganja revščine dvignila kar na 40,3 odstotka.

Stopnja tveganja socialne izključenosti je bila leta 2021 13,2 odstotna, v primerjavi z letom 2020 se je znižala za 1,1 odstotne točke.

Foto: Pixabay

By A.K.

Komentar: