V nadzoru lobiranja v EU so odkrite pomanjkljivosti

ByMiha Kovač

22. aprila, 2024
Foto: Pixabay

V nadzoru lobiranja v EU so odkrite pomanjkljivosti

Jorg Kristijan Petrovič, slovenski član Evropskega računskega sodišča, opozarja na pomanjkljivosti v nadzoru lobiranja znotraj institucij Evropske unije, kar je razvidno iz najnovejšega poročila sodišča. Poročilo osvetljuje t. i. slepe pege v sistemu, ki omogočajo izogibanje nadzoru, zlasti pri spontanih srečanjih in stikih z nižjimi uradniki.

Evropsko računsko sodišče v poročilu ugotavlja, da kljub obstoju Posebnega registra preglednosti, ki trenutno zajema 12.500 lobistov, številni stiki ostajajo nenadzorovani. “Zato, ker so k poročanju zavezani zgolj zgornji ešaloni bruseljske birokracije, kar pomeni od direktorja navzgor. Vse preostalo, kar je spodaj, pa ni zavezano k poročanju,” je pojasnil Petrovič.

Sistem zabeleži le napovedana srečanja, medtem ko spontani stiki, telefonski klici in izmenjava elektronskih sporočil ostajajo izven uradnega nadzora. “Seveda pa si lahko predstavljate, da je tukaj v Bruslju mnogo stikov, ki niso napovedani, in ne gre samo za spontana srečanja – gre tudi za stike, ki se dogajajo po telefonu, ali pa za izmenjavo elektronskih sporočil, kot sta na primer elektronska pošta ali SMS-sporočilo,” dodaja Petrovič.

Opozoril je tudi na problematiko financiranja nevladnih organizacij. Afera Katargate, ki je odnesla podpredsednico Evropskega parlamenta Evo Kaili, je razkrila, kako lahko organizacije brez transparentnega poročanja o finančnih virih skrivajo interese multinacionalk. “Katargate je gotovo posebna težava, zapisana z veliko ničlami. V poročilu namreč razkrivamo, da ena od organizacij, ki je omenjena v tej aferi, pravzaprav ni bila registrirana v samem registru, je pa sodelovala na primer pri organizaciji nekega velikega dogodka,” je izpostavil Petrovič.

Kljub težavam na evropski ravni, Petrovič meni, da je lobiranje v Sloveniji vsaj formalno dobro urejeno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ki zahteva obvezen vpis lobistov v poseben register, v nasprotju z evropskim sistemom, ki je prostovoljen.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Pixabay