V primeru suma spolne zlorabe mladoletnika v Zvezi tabornikov odrejen pripor

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) je prejšnji teden prejela obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb zoper člana vodstva enega izmed njihovih rodov. Generalna policijska uprava (GPU) je danes potrdila, da je bila zaradi suma kaznivega dejanja uvedena policijska preiskava. Preiskovalna sodnica je zoper osumljeno osebo odredila pripor. Več informacij pa zaradi zaščite žrtve v tem trenutku ne morejo posredovati.

Predstavnik za odnose z javnostmi GPU Drago Menegalija je sporočil, da policijska preiskava kaznivega dejanja še vedno poteka. Kriminalisti še zbirajo obvestila o morebitnih drugih kaznivih dejanjih in drugih žrtvah. GPU je pojasnila, da je bilo zoper osumljeno osebo odrejeno pridržanje in da je bila privedena k preiskovalni sodnici pristojnega okrožnega sodišča, ki je odredila pripor. Drugih podatkov o policijski preiskavi ni mogoče podati zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka.

GPU je pojasnila, da zaradi varstva osebnih podatkov, zaščite žrtve in sekundarne viktimizacije žrtve ter določil 287. člena kazenskega zakonika ne morejo odgovarjati na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe. V primerih, kjer so vključeni otroci, je treba izhajati iz zaščite koristi otrok in njihove zasebnosti in integritete. Objava kakršnihkoli podatkov o otrocih, ki so udeleženi v uradnih postopkih, predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka.

Gre za najhujša kazniva dejanja

GPU je dodala, da v primeru prijave kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost zadevo najpogosteje prevzamejo kriminalisti s sektorja kriminalistične policije pristojne policijske uprave. Slednji so namreč posebej usposobljeni za tovrstna kazniva dejanja. Menegalija je pojasnil, da stremijo k temu, da so razgovori opravljeni strokovno in hkrati subtilno ter s posebnim odnosom do žrtve. Gre namreč za najhujša kazniva dejanja, kjer je zbiranje obvestil za žrtev izredno obremenjujoče in neprijetno.

Pod kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost spadajo številna kazniva dejanja; posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, zloraba prostitucije, pridobivanje oseb, ki so mlajše od 15 let, za spolne namene in prikazovanje, izdelava, posest ter posredovanje pornografskega gradiva. Za sum katerega od naštetih dejanj gre v konkretnem primeru, policija ne razkriva.

Foto: Pixabay

Portal24