Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je sektor država v prvem četrtletju letos pridelal 405 milijonov evrov primanjkljaja, kar je 3,1 odstotka BDP. Primanjkljaj je bil tako ob ugodnih javnofinančnih gibanjih precej nižji kot leto prej. Lani je primanjkljaj v prvih treh dosegel 919 milijonov evrov ali 7,9 odstotka BDP.

Skupni javnofinančni prihodki so se v prvih treh mesecih letošnjega  leta ustavili pri 5,65 milijarde evrov. Medletno so bili višji za 434 milijonov evrov ali za 8,3 odstotka. Skupni javnofinančni izdatki so bili nižji za nekaj več kot 6,05 milijarde evrov, medletno pa so bili nižji  za 1,3 odstotka ali 79 milijonov evrov.

Konec prvega četrtletja je javni dolg dosegel nekaj nad 40,22 milijarde evrov ali 75,1 odstotka BDP. Medletno je bil za 75 milijonov evrov višji, a je bilo to v deležu od BDP zaradi visoke gospodarske rasti za 9,9 odstotne točke manj, navaja SURS.

Skupne prihodke so najbolj povečali višji davčni prihodki

Skupne prihodke so najbolj povečali višji davčni prihodki. Ti so se dvignili za 285 milijonov evrov ali 11,7 odstotka. Med temi so najbolj narasli prihodki iz davkov na proizvodnjo in uvoz; ti so se zvišali za 253 milijonov evrov ali za 17,8 odstotka.

Konsolidirani bruto dolg države je konec 1. četrtletja 2022 znašal 40.225 milijonov evrov ali 75,1 odstotka  BDP. V primerjavi s stanjem na koncu 4. četrtletja 2021 je bil višji za 1.367 milijonov evrov. Zvišal se je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Dolg države na centralni ravni je znašal 39.486 milijonov EUR ali 73,7 odstotka BDP, na lokalni ravni pa 934 milijonov evrov ali 1,7 odstotka BDP.

Skladi socialne varnosti so bili na koncu 1. letošnjega četrtletja brez dolga, še navaja SURS.

Foto: AP

By A.K.

Komentar: