V Sloveniji nas bolniške odsotnosti stanejo več kot 700 milijonov evrov letno

V zadnjih letih se v Sloveniji soočamo z visokim porastom bolniških odsotnosti z dela, ki predstavlja velik izziv za delovno kulturo in gospodarsko produktivnost. Po veljavni zakonodaji zavarovancu pripada nadomestilo plače za delovne dni oziroma delovne ure, ko je upravičeno zadržan od dela. Kadar je delavec odsoten več kot 30 dni, gre nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če je bilo leta 2021 v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja izplačano skoraj 500 milijonov evrov, smo leta 2022 presegli že 700 milijonov evrov, strošek na strani gospodarstva preko 1 milijarde evrov.

V primeru bolniške odsotnosti lahko detektiv ugotavlja, ali se oseba ravna po navodilih osebnega zdravnika. V Detektivsko-varnostni agenciji vsakodnevno opravijo vsaj eno kontrolo ali nadzor bolniškega staleža, ki lahko občutno zmanjša učinkovitost delovanja celotnega podjetja.

“Naši detektivi izvajajo temeljite preiskave, vključno z zbiranjem dokazov, s čimer razkrivamo resnico za neupravičenimi bolniškimi staleži. Najbolj pogosto ugotovimo kršitve, kot so zapuščanje oz. potovanje iz kraja bivanja, opravljanje pridobitne dejavnosti (na črno ali za konkurenčno podjetje) in nespoštovanje navodil zdravljenja, predpisanih s strani zdravnika,” je pojasnila direktorica detektivske agencije Bernarda Škrabar Damnjanović.

Lani so se zaradi povečanega absentizma na zaposlenega izgubljeni delovni dnevi povišali za petino. Podjetje mora manjkajočega delavca nadomestiti z drugim, ki ni nujno usposobljen za opravljanje tega dela. Delodajalec je tako brez delavca, mora pa zagotoviti in plačevati še nadomeščanje, medtem ko lahko delavec neupravičeno izkorišča bolniški stalež.

“Naš cilj je sodelovati s slovenskimi podjetji in organizacijami ter skupaj prispevati k izboljšanju delovnega okolja. Zavedamo se, da je ključna za uspeh vsake organizacije zdrava in zadovoljna delovna sila,” je zaključila sogovornica.

Detektivsko varnostna agencija z več kot 10-letno tradicijo je med večjimi detektivskimi agencijami pri nas. Direktorica Bernarda Škrabar Damnjanović je certificirana mednarodna preiskovalka in detektivka od leta 2006. Svojo strokovno pot je začela s šolanjem na Visoko policijski varnostni šoli Ministrstva za notranje zadeve, kasneje Fakulteti za varnostne vede, kjer je nadaljevala magistrski študij in doktorski študij, kjer je bila njena povprečna ocena 10,00. Je prejemnica priznanja uspešna diplomantka Fakultete za varnostne vede in prva ženska častna dekanja mednarodne detektivske šole v Bukarešti. Je edina ženska članica komisije za izpite detektivov in prva predsednica komisije za nadzor nad detektivi, članica delovne skupine za pripravo novega Zakona o detektivski dejavnosti ter članica UO in DPO pri Detektivski zbornici Republike Slovenije. Je članica 9-članskega izvršnega odbora in 3-članskega odbora za izobraževanje Council of international Investigators s sedežem v ZDA. Je prejemnica naziva Ambasador znanj. Njena agencija je znana po mednarodnih preiskavah in je prejela različne nagrade in certifikate za dobro organizacijsko energijo, bonitetno odličnost in zavezanost poštenim poslovnim praksam. Njena agencija je tudi prva in edina detektivska agencija, ki je podpisala Smernice korporativne integritete in Deklaracijo o poštenem poslovanju.

Več informacij na: http://www.detektiv-dva.si/

Portal24

Foto: Sašo Radej