Varuh človekovih pravic Peter Svetina je sklep vlade, ki je naročila pregled zaposlitev in premeščenih od leta 2020, na lastno pobudo vzel pod drobnogled.

Na prvi seji 1. junija je vlada sprejela sklep in ministrstva zadolžila, da do 7. junija pregledajo vse zaposlitve, premestitve in napredovanja od 1. januarja 2020 do 1. junija letos. Vlada je za koordiniranje sklepa določila Ministrstvo za javno upravo.

Lastna pobuda

Za STA so pri varuhu človekovih pravic navedli, da Zakon o varuhu človekovih pravic v 4. členu določa, da je varuh pri svojem delu neodvisen in samostojen. Tako se samostojno in neodvisno odloča o tem, kdaj bo začel postopek. Pri tem ni vezan na predloge drugih organov glede obravnave nepravilnosti pri delovanju organov oblasti, s katerimi ti posegajo v človekove pravice ali temeljne svoboščine.

Varuh človekovih pravic bo obravnaval tudi pobudo poslanke SDS-a Anje Bah Žibert. Odgovoril ji bo skladno s postopkom pri varuhu.

Odprto pismo

Anja Bah Žibert je v torek v odprtem pismu varuhu dejala, da se z vladnim sklepom vzpostavlja poimenski seznam zaposlenih. Gre za skrb vzbujajoč poseg v več človekovih pravic, meni poslanka. Varuh bi se moral odzvati na ta sklep, ki naj ne bi imel niti pravne podlage niti stvarnega smisla, ob tem pa je tudi neprimeren in ustavno nedopusten. Poslanka Bah Žibert je še navedla , da gre z vzpostavljanjem takšnega poimenskega seznama za skrb vzbujajoč poseg v več človekovih pravic.

Gre za nedopusten poseg v ustavno pravico do svobode dela iz 49. člena, v pravico do osebnega dostojanstva in varnosti iz 34. člena, za kršenje 38. člena, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov, in za kršenje 39. člena, ki zagotavlja pravico do svobode izražanja. 

“Nova oblast bo številne javne uslužbence sankcionirala zgolj zaradi svojih prepričanj in stališč.”

Anja Bah Žibert

Foto: PS SDS Twitter

By A.K.

Komentar: