Slovenska mednarodna pravnica Vasilka Sancin kandidira za nov mandat v Odboru ZN-a za človekove pravice. Za devet prostih mest se poteguje 17 kandidatov.

Vasilka Sancin je bila v omenjeni odbor izvoljena leta 2018 za mandat v obdobju od 2019 do 2023. Od leta 2021 pa je njegova podpredsednica. Mandat ji bo potekel konec leta, zato se je pravočasno odločila za ponovno kandidaturo.

Štiriletni mandat odbornikov

Odbor za človekove pravice sestavlja 18 neodvisnih strokovnjakov, ki morajo biti osebe visokega moralnega značaja in priznani strokovnjaki na področju človekovih pravic. Najbolje je tudi, če imajo vsaj nekaj pravnih izkušenj.

Mandat traja štiri leta, na vsake dve leti pa se izvoli devet članov odbora. Kandidate morajo predlagati države članice ZN-a, vendar pa so potem člani odbora pri svojem delu neodvisni. Če jih države ponovno nominirajo, so člani lahko ponovno izvoljeni.

Volitve za devet članov odbora z mandatom od 1. januarja 2023 naprej bodo potekale na sedežu ZN-a v New Yorku v petek, 17. junija. Kandidat je izvoljen, če dobi podporo dveh tretjin 173 držav članic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, to je 115 držav.

Rok za oddajo kandidature zamujen

Rok za oddajo kandidatur je bil 6. april 2022, kot zadnja in po izteku roka pa je kandidaturo za Sancinovo vložila Slovenija. Njena kandidatura je tako šele 17. po vrsti. Sicer gre za možnost ponovne izvolitve, a zaradi zamude ni veliko možnosti za uspeh.

Druge države so namreč že dobro izkoristile čas za lobiranje in trgovanje z glasovi, pri čemer je Sloveniji, ki je pred pred petkovimi volitvami za triletni mandat v Ekonomskem in socialnem svetu ZN-a (Ecosoc) in sredi najpomembnejše kandidature za članstvo v Varnostnem svetu 2024–2025, zmanjkalo časa za oboje.

Vir: MMC Rtv Slovenija

Foto: Siol