Vaške straže: Je odziv občanov na kriminal res tveganje za varnost?

Ljubljanska policijska uprava opozarja, da čeprav se zaveda pomembnosti sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, vaške straže predstavljajo varnostno tveganje. V primeru upiranja storilcev kaznivih dejanj bi lahko prišlo do hudih in neželenih posledic. Kljub zagotovilom, da zagotavljajo varnost na območju Ivančne Gorice, so se tamkajšnji občani zaradi naraščanja kriminala organizirali v vaške straže.

Tomaž Smole, podžupan Ivančne Gorice, je izrazil zaskrbljenost nad številom policije, ki je na voljo za občine Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje ponoči. Po njegovem mnenju je izraz “vaška straža” pretiran, vendar razume občane, ki čutijo potrebo, da ukrepajo proti naraščajočemu kriminalu.

V Žužemberku, kjer se prav tako soočajo s težavami kriminala, župan Jože Papež opozarja, da če se trenutne razmere nadaljujejo, bodo tudi oni razmislili o ustanovitvi vaških straž.

Ljubljanska policijska uprava je izrazila nasprotovanje ustanavljanju vaških straž, opozarja pa na zakonitost in odgovornost tovrstnih združenj. Policija meni, da lahko vaške straže predstavljajo varnostno tveganje, zato skrbno spremljajo njihovo delovanje. Poudarjajo tudi, da ustava zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja, vendar te aktivnosti ne smejo posegati v pristojnosti in naloge državnih organov.

Poleg tega policija zanika trditve lokalnih predstavnikov, da ponoči patruljira le ena policijska patrulja za območje treh občin. Zagotavljajo, da naloge ne opravlja samo policijska postaja Grosuplje, ampak tudi druge enote, zlasti iz postaje prometne policije Ljubljana. V okviru prizadevanj za zagotavljanje varnosti so bile tudi ta vikend na območje Ivančne Gorice napotene dodatne patrulje.

Kraje v Ivančni Gorici so še posebej povečane po seriji vlomov v cerkve pred nekaj meseci. Vendar policija opozarja, da je prikazovanje dogodkov iz preteklega obdobja o naraščanju kriminala na tem območju zavajajoče.

Ljubljanska policijska uprava ponovno poudarja, da se odločno nasprotuje ustanavljanju vaških straž in spodbuja sodelovanje občanov in lokalne skupnosti s policijo. Vse občane pozivajo, da se v primeru varnostnih težav obrnejo na policijsko postajo ali pokličejo anonimno številko.

vir Foto: Policija Portal24