Večina volivcev EU podpira vstop Ukrajine v EU

Foto: Portal24 (AI)

Večina volivcev EU podpira vstop Ukrajine v EU

Ukrajina je naj bolj priljubljena država kandidatka za vstop v Evropsko unijo med evropskimi volivci, razkriva nova ekskluzivna anketa, ki jo je v sodelovanju z Euronews izvedla agencija IPSOS. Kljub temu pa širitev bloka ni uvrščena med najpomembnejše prioritete državljanov EU pred prihajajočimi evropskimi volitvami, ki bodo potekale naslednji junij.

Rezultati ankete, ki je zajela mnenja 26.000 ljudi iz 18 držav članic EU, kažejo, da 45 odstotkov evropskih volivcev podpira vstop Ukrajine v Unijo. Nasprotuje jim 35 odstotkov anketirancev, medtem ko je še 20 odstotkov volivcev negotovih glede tega vprašanja.

Od izbruha vojne, ki je opustošila Ukrajino, in obsežne invazije Rusije konec februarja 2024, sta Ukrajina in njena soseda Moldavija dali pobudo za članstvo v EU in pridobili status kandidatk. EU voditelji so se od takrat že dogovorili za začetek pogajanj z obema državama, kar predstavlja pomemben korak naprej. Pred vojno je bila ideja o članstvu Ukrajine v Evropski uniji videna kot bolj oddaljena možnost, še posebej v primerjavi z državami Zahodnega Balkana, ki so že leta čakale na svojo priložnost.

Razlike v podpori

Razlike v podpori Ukrajini so očitne med posameznimi državami članicami. Finska, ki meji na Rusijo in je nedavno prekinila svojo dolgoletno nevtralnost s pristopom k Natu, izkazuje močno podporo Ukrajini z 68 odstotki volivcev, ki želijo, da se Ukrajina pridruži EU. Podobno visoko podporo izkazujeta tudi Portugalska in Španija.

Možnosti ukrajinskega članstva v EU so naklonjene tudi države članice, ki mejijo na Ukrajino, kot sta Poljska in Romunija, ter druge nordijske države, vključno s Švedsko in Dansko. Nasprotno, pa Madžarska izstopa kot država članica z največjim nasprotovanjem vstopu Ukrajine v EU. Na Madžarskem namreč kar 54 odstotkov anketirancev nasprotuje takšni potezi. Tudi v Franciji, kljub javni podpori predsednika Emmanuela Macrona Ukrajini, obstaja močno nasprotovanje pridružitvi Ukrajine k EU.

Glede na politične preference, vstop Ukrajine v EU najbolj podpirajo volivci Zeleni. Sledijo jim volivci sredinske Velike koalicije. Po drugi strani so volivci skrajno desne skupine Identiteta in demokracija močno proti, in sicer s kar 64 odstotki nasprotovanja.

Selektivne varnostne percepcije

Anketa, izvedena s strani IPSOS v sodelovanju z Euronews, razkriva, da medtem ko ruska obsežna invazija na Ukrajino, ki poteka že tretje leto, v Bruslju in drugih prestolnicah sili k novemu zagonu procesu širitve Evropske unije, navdušenje med volivci ni tako izrazito. Širitev EU namreč ni uvrščena med prvih deset prioritet, ki jih evropski volivci opredeljujejo za ključne pred prihajajočimi volitvami in naslednjim mandatom parlamenta.

Zanimanje za širitev EU pada, ko gre za druge države kandidatke razen Ukrajine, pri čemer relativna večina evropskih volivcev ne deli mnenja svojih političnih voditeljev o tem, da bi pridružitev novih članic povečala stabilnost kontinenta. Ta razkorak je še posebej izrazit med volivci iz nordijskih držav, medtem ko volivci iz držav srednje in južne Evrope izražajo mešana mnenja.

Kar zadeva specifične države kandidatke, vstop Bosne in Hercegovine v EU namreč podpira samo 37 odstotkov evropskih volivcev. Gruzija, ki je nedavno pridobila status kandidatke, se sooča z enako razdeljenim mnenjem med podporo in nasprotovanjem, in sicer s 30 odstotki neopredeljenih volivcev. Podobna je situacija pri članstvu Srbije in Albanije, kjer nasprotovanje v večini primerov prevladuje nad podporo.

Najbolj kontroverzna kandidatka za vstop v EU je Turčija, proti kateri je 55 odstotkov evropskih volivcev. Izjeme predstavljajo Romunija, Španija, Bolgarija, Portugalska in Madžarska, kjer podpora presega nasprotovanje. Kljub temu je v večini drugih držav članic EU mnenje bolj naklonjeno zavrnitvi Turčije kot kandidatke.

Medtem ko sta Črna gora in Severna Makedonija že začeli pogajalski proces za članstvo v EU, ti državi nista bili vključeni v nedavno anketo IPSOS/Euronews.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Portal24 (AI)