Na trgu je pretekli konec tedna prišlo do motenj pri oskrbi z naftnimi derivati. Tržni inšpektorat je zato 20. in 21. junija 2022 na bencinskih servisih, upoštevajoč določila Zakona o kontroli cen in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov, izvajal poostrene nadzore.

V okviru nadzora so opravili 188 pregledov. Inšpektorji so preverjali predvsem ali je bilo regulirano gorivo v času nadzora in v preteklih dneh razpoložljivo in kakšni so bili razlogi za pomankanje goriva. Večjih kršitev pri prodajalcih naftnih derivatov inšpektorji niso zaznali. Prekrškovni postopek vodijo v enem primeru.

Nadzor

V ponedeljek, 20. junija 2022, je nadzor izvajalo 30 tržnih inšpektorjev. 27 tržnih inšpektorjev je bilo na terenu naslednji dan. V ponedeljek so stanje zalog na bencinskih servisih po vsej državi preverjali naključno. V torek so se inšpektorji osredotočili na prijave potrošnikov, v katerih so navajali, da servisi kljub temu, da z gorivom razpolagajo, ne omogočajo točenja.

Ugotovitve

Večjih nepravilnosti inšpektorat ni zaznal, z izjemo enega bencinskega servisa, ki 21. junija 2022 ni upošteval Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je v veljavo stopila ta dan. Ponudnika naftnih derivatov je tržni inšpektorat že obravnaval zaradi istovrstne kršitve. Postopek je v teku.

Inšpektorji so ugotovili, da sedem pregledanih bencinskih servisov v času nadzora ni obratovalo. 40 obiskanih bencinskih servisov v času nadzora ni imelo na zalogi 95-oktanskega neosvinčenega bencina in dizla.

Pokrite ročke, pojasnilo

Raziskali so tudi prijave, ki so se nanašale na prekrite oz. zavezane ročke za gorivo, ki so bile označene z obvestilom o pomanjkanju goriva, iz katerih je bilo ob odstranitvi pregrinjal, pokrovov, vezic kljub temu možno točiti gorivo. Samovolja potrošnikov, ki so točili gorivo tudi iz teh mest, je bila pri nadzoru ugotovljena s pregledom računov. Gorivo je v takšnih primerih še mogoče točiti zaradi varnostnega sistema črpalnih sistemov, zaradi česar morajo ohranjati minimalni predpisan nivo goriv v rezervoarju, so te primere pojasnili prodajalci. 

Foto: Twitter

By A.K.

Komentar: